Вице-спикер Мирлан Бакировдун эстафетасын Нурбек Алымбеков кабыл алды

Эстафетаны колго алып, Олжобай Шакир негиздеген «РухЭш» сайты менен тереӊден таанышып, адабият, маданият, коом, мекендеш жана өспүрүм рубрикалары менен тааныштым, окуп чыктым. Аныгында, азыркы убактын жаӊы технологиялары заманында андан-мындан алып окуган жаӊылыктарга жана ушактарга караганда – кыргыз адабиятынын классикалары болгон чыгармалары, алар жөнүндө белгилүү жазуучу, коомдук ишмерлер жана адабиятчыларыбыздын ой-жүгүртүүлөрү мен үчүн зор булак болуп калды. Ал эми сайттын негиздөөчүсүнүн максаты – бул сайт, кыргыз интеллектуалдарынын аянтчасы болушу жана маалыматтык эмес, рухий булак болуусу зарыл дегени мени кайдыгер калтырбады. Мен да […]