Жылдызча: Мейман-достук

АҢГЕМЕ Тай атам, тай энем, мен — үчөөбүз. Колуман тай атам жетелеп алган. Шаркырап аккан сууну жээктеп, гүлдөр, таштар жайнаган жолдор менен үйгө келгенбиз. Көрсө, ал күнү тай атам менен тай энем мени биротоло алып келе жатышыптыр… Тай атамдардын үйү мурдагы, элес-булас менин эсимде калган үйдөн такыр башкача сезилди. Үйдүн тегерек-четине, алма бактын арасынан бери төрт бурчтуу, майда-майда бал челектер жайгашыптыр. Анда канаттарын тыбыратып жайнаган аарылар учуп-конуп жүрүшөт. Аңгыча, үйдөн мурда мен көрбөгөн бир киши алдыбыздан барбалактап тосуп чыкты. Жаш […]