Улуттук адабиятты байытуу багытындагы котормолор конкурсу

Кыргыз адабиятынын казынасын байытуу максатында котормо жанрында эмгектенген калемгерлер үчүн конкурс жарыялайбыз. Арийне, учур адабиятында котормо жанрына көңүл бурулбай келаткандыгын эске алдык. Аныгында, дүйнөлүк адабияттын өрнөктүү тажрыйбасын өздөштүрүү салты эгемендик жылдарынан бери колго алынбай келди, андыктан ушул багытта чыгармачылык таймашка чыгууну каалаган калемгерледин жаш курагына чектөөлөр жок. Жалпы байге фондубуз – 200 000 (эки жүз … Читать далее Улуттук адабиятты байытуу багытындагы котормолор конкурсу