Нуркыз Рыскул кызы: Мезгилден кайрат алып өзгөргөмүн (конкурска)

*     *     * Аялды аягыла! Үстүнөн басып түйшүк, Өңүнөн азып, чүнчүп, Үйдө эне, сыртта баатыр, Үлбүрөк болбой калды канча айым. Аялды аягыла! Алдыга салып коюп, Артында балык болуп, Аталар кол куушуруп турган үчүн, Аялдар назиктигин жоготууда. Аялды аягыла! Ачуусун андан, мундан, Тигинден чыгарышып, Азууда канча аял, Өңүнөн кубарышып! Аялды аягыла! Тапканын көп көргөндөр! Бүтүндөй милдеттерин, Аялга өткөргөндөр! Аялга акыл керек! Артынан арамдыкка түртпөгүлө! Апкелет азыр оокат, дүйнө деп күтпөгүлө! Аялды аягыла! Асырап карагыла! Нар эмес, аял деген! Назданып тургандыгын самагыла! […]