*     *     *

Аялды аягыла!
Үстүнөн басып түйшүк,
Өңүнөн азып, чүнчүп,
Үйдө эне, сыртта баатыр,
Үлбүрөк болбой калды канча айым.

Аялды аягыла!
Алдыга салып коюп,
Артында балык болуп,
Аталар кол куушуруп турган үчүн,
Аялдар назиктигин жоготууда.

Аялды аягыла!
Ачуусун андан, мундан,
Тигинден чыгарышып,
Азууда канча аял,
Өңүнөн кубарышып!

Аялды аягыла!
Тапканын көп көргөндөр!
Бүтүндөй милдеттерин,
Аялга өткөргөндөр!

Аялга акыл керек!
Артынан арамдыкка түртпөгүлө!
Апкелет азыр оокат,
дүйнө деп күтпөгүлө!

Аялды аягыла!
Асырап карагыла!
Нар эмес, аял деген!
Назданып тургандыгын самагыла!

Жакшыраак жашайын деп,
Жандарын сабап жүргөн,
Балдарга кошуп алып,
Алганын карап жүргөн,
Аялдар көбөйүүдө!
Аялды аягыла!
Асырап карагыла!

ӨЗҮМДҮ ӨЗҮМ ЖЕҢЕЙИН…

Өлсөм кайра тирилбесим анык да,
Өксүү демек керек эмес жарыкта!
Көр турмуштун урдум майда-чүйдөсүн,
Көксөгөнүм — калуу калың тарыхта.

А тарыхта калбайт бийлик-байлыгым,
Азаптануум, өксүүм, ыйлап кайгыруум.
Жарды дүйнө, жалганчылар агымын,
Жарып чыкпай жүргөн үчүн жардымын!!!

Ушакчылар, көрө албастар теңимби?
Ушуларбы басчу жанган демимди?
Урпактарым эртең менин бүгүнкү,
Укмак беле ушагымды, кебимди?

Максатымды бийик, жетпейм дебейин,
Мага тагдыр эмне берсе жеңейин!
Өмүр деген өлсөм кайра берилбейт,
Өксүп-өксүп, өзүмдү-өзүм жебейин!
Өңгө мейли, сүйлөп, сүйлөп тим болот,
Өзүмдү өзүм эң оболу жеңейин!

БУЛ ТУРМУШ…

Турмушта канча ирет өкчөлдүм,
Толкудум а кээде бөксөрдүм.
Ийненин көзүндөй жарыксыз,
Ичи тар пендени көп көрдүм.

Өзгөрмө бул турмуш, өткөн күн,
Өз өңүн тааныбайм көптөрдүн!
Кадырын билбеген сакалдын,
Каадасыз карыя көп көрдүм.

Колунан тартпаган чөккөндүн,
Кайдыгер заманга төп келдим.
Канынан жаралган баласын,
Карабас эне-ата көп көрдүм.

Аш сунсаң таш менен чапканды,
Атайын коюлган капканды!
Жашоодо көп көрдүм жаш туруп,
Жаңылтып ийгенге шашканды.

Кыйбайм деп чын сырым угаардан,
Кызыл өң жүз ирет кубарган.
Коргой көр пендеңден оо эгем,
Коркпогон убалдан, кудайдан.

*     *     *

Мен сизди унуталбай калат окшойм…
Кээде эле сизди ойлосом,
Кең дүйнө тарып, ага батпай кетем.
Алдастап шаштым кетип,
Айламды издеп анан таппай кетем.

Турмушум бөлөк азыр,
Бирок да сизди ойлоого барат дитим…
Жан дүйнөм ооруганда,
Жанымда болууңузду самап кетем…

Сиз мени ойлойсузбу?
Пайдасыз жолугуубуз болбосо не?
Жалган да баары ансыз,
Жараткан бактыбызды коргосо не?

Эскирип кусалыктар,
Экинчи эстебеске сөз бергемин,
Мен эми сизди ойлобойм,
Мезгилден кайрат алып өзгөргөмүн…

А бирок жетпейт эрким,
Мен сизди унуталбай калат окшойм…
“Унутам болду” деген,
Сөзүмдү кайра кайрып алат окшойм,
Мен сизди унуталбай калат окшойм…

ЭНЕ ЖӨНҮНДӨ БАЛЛАДА

Эсимде экзамендер бүтүп калган,
Эл толгон жерден унаа күтүп калгам.
Жаз эле, жука көйнөк кийип алып,
Жамгырга калып бир аз үшүп калгам.

Жыкжыйма аялдама адам батпайт,
Жылууга жамгыр төгүп кадамдатпайт.
Бир бирин жөөлөп өтүп улуу-кичүү,
Бирине бири барып амандашпайт.

Аңгыча унаа келди толуп алып,
Арт жактан жайланыштым орун алып.
Биз түшкөн автобуска түшүп калды,
Бир эне ымыркайын колуна алып.

Ортоктош болуп жолдо сапарыма,
Олтурду келип менин катарыма.
Баш-аяк суу болсо да аяр карайт,
Баласын катып алган чапанына.

Бала да, отурбай тынч ыйлап келди,
Басылбай энекесин кыйнап келди.
Жүзүнөн жаш эненин бакыт көрүп,
Жүрөгүм бир башкача туйлап келди.

Эне да, кайыл болуп тоңгонуна,
Энтеңдеп бара жатат жолдо мына.
Бар-жокко түшүнбөгөн бал тил кезим,
Балалык келип турду ойлорума.

Ашынган элден бөлөк эрке элем,
Апамды далай кыйнап эркелегем.
Атакем баарын алат керек болсо,
Асманда айды да алып берсе дегем.

Ал кезди келет бүтпөй баяндагым,
Аягы чекити жок баяндарым.
Апамдын ачуусуна тийген күнү,
Атакем болчу жалгыз таянганым.

Эң кымбат, атам-апам жакындарым,
Эч кимге алмаштыргыс асылдарым.
Канатың жайып дайым кучагы кең,
Канча ирет жамгырлардан жашырбадың.

Азыр мен терең ойго түшүп турам,
Айлымдын жытын эңсеп күтүп турам.
Төрүнө биз чоңойгон үйдүн жетпей,
Төгүлгөн жаанда калып үшүп турам.

Сароору, кусалыкты чектесемби,
Сагынган айылыма жетпесемби.
Бүтпөгөн түйшүктөрдүн баарын таштап,
Бүгүндөн калбай туруп кетпесемби!

Конкурс: Учур адабиятынын жаңы дүбүртү

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.