Молдова эл жомогу: Поптун акылсыз уулу

Поптун уулу болуптур. Эч нерсе үйрөнбөгөн, колунан да түк келбеген акылсыз, жалкоо экен, түгөткүр. Теректей бой берип, теменедей акыл бербептир ага. Мурдун чукулап отургандан башканы билбейт. Бир күнү үйдө нан жок калып, кызматкерлердин бири жок, баары жумуш боюнча кетишкен. Поп баласын чакырып айтат: — Уулум, айланайын! Үйдө бир кесим нан калбаптыр, туз салган идиштин да түбү көрүнөт. Мобу эки алтын теӊгени ал да базарга барып кел. Бир теӊгеге нан, экинчисине туз сатып ал. Поптун уулу акчаны алып  базарга келди. Мында […]

Кадырбек Аблабеков: Түш (конкурска)

(Үр кызы) Булут каптап ар тараптан, жаткан учур жаан да жаап, Эрте жаздын алгачкы айы, жаткан жерим муздак, сыз. Эки көзүм көктү тиктейт, эмне болуп кетээр деп, Мен жаан менен ыйлап кирдим эки карек тушаксыз. Асман бетин чарк-чурк этип бир убакта чагылган Жарып өттү, асман кетти экиге да бөлүнүп. Үр кыздары сырдашууда олтурганын байкадым, Ал асмандын тилигинен аркы дүйнө көрүнүп… Ошол секунд, ошол ирмем, ошол кыздар ичинен, Ошол асман тилигинен бир Үр кызы кулады. Ар жактагы көп адамдар кармаганга жетишпей […]

Сүйүн Курманова: Өмүр

АҢГЕМЕ Дарбазадан баш баксам далисте эки кемпир отуруптур. Бири кары, бири андан жашыраак. Эски кара тукаба кемселченин ичимден бүркүткө окшоттум. Эки санын апчыгансып, мүрүсүн көтөрүп отурганынан ошондой көрүндү сыяктанат. Мурдунун учу ээгин көздөй имерилип, эти качкан жаактарынын териси шалбырап, кулагынын көзөнөгүн  чойгон  салмактуу иймеги мына-мына куюлуп түшчүдөй салактап, кара кемпирдин карылыгын андан бетер күчөтүп турганы. — Бу кайсы бала?- деди көлдөлөңдүн четине отура калганымда  кареги тунарып калган көзүн мага  кадап. Кымтыса болбой улам  ылдый түшүп кеткен ээги жалаңкат бүйлөсүн кызартып, […]

АША бийлигинин ит жылында кетирген «итчиликтеринин» бири акталды

Ушул жылдын 20-декабрында “Ата Мекен” фракциясынын депутаты Алманбет Шыкмаматовго козголгон кылмыш иши токтотулду. Депутатка Эсеп палатасында иштеп турганда мыйзам бузду деген кине коюлуп келген. УКК кызматы 2018-жылдын 25-декабрындагы чечими боюнча А. Шыкмаматовдун ишин ар тараптуу иликтөөдөн кийин анын кылмышка тийешеси жок экенин аныктаган. Чечимде Эсеп палатасына тендер аркылуу сатылып алынган кызматтык авто-унаалар боюнча иш кагаздарда депутаттын колу табылган эместиги айтылат. Ошондой эле аталган ишти кароо боюнча түзүлгөн комиссия мүчөлөрү Ж. Иманалиев, А. Кангелдиев, Т. Чормонов, А. Романова жана Н. Беделбаев […]

Сабыр Иптаруулу: Кыргыздын адеби – Жөндүүлүк

Ааламдашуу доорунда ар бир эл өз нарк-сөөлөтүн өксүтпөй сактап калышы үчүн, оболу, өзүнүн барк-дөөлөттөрүн терең аңдап-таанып, алардын жаралуу жана калыптануу жолунун мыйзам ченемдүүлүктөрүн кылдат өздөштүрүп, алардын өрүштүү көрүнүштөрүн күнүмдүк жашоо-турмушунда кеңири колдоно билиши зарыл. Мында адептик асылнарктардын тарыхын жана табиятын маданий өңүттө таанып-билүүгө бөтөнчө орун таандык. Адатта, маданиятты коомдогу көркөм кунары бийик, эмоциялык таасири күчтүү рухий жана материалдык дөөлөттөрдү жаратуу, сактоо, өздөштүрүү жана жайылтуу системасы катары карашат. Тарыхый-маданий өңүттөн алганда, тигил же бул дөөлөттүн жаралышы коомдук талап менен аныкталат. Талап […]

Нуралы Капаров: Жарылган ТЭЦти коштоп, Ош базар кошо өрттөнүп…

КҮНДӨЛҮКТӨН (2018-жыл. Январь. Февраль. Март) Түнүндө ТЭЦ жарылып, төрт күндүк суугуңа чыдай албай тарсылдап тез жарылып, такаат таппай тарса-турс токтоналбай жымшык көз кытайларың курган ТЭЦке жабалактап чуркаган кыргыздарым жалындатып жыргатаар от жагалбай, кыш чилдеде беймарал жатчу Бишкек калган кези калың кардын астында козголалбай. Кара-Кече үлпүлдөп көмүр күйбөй, кара жыгач тамызгы кеч жарылып, казактын радиация көмүрүнөн кара боор калың темир меш жарылып, Бишкектин коюу түтүн абасында тумчуккан бишкектиктер түнөк таппай турган кез тарсылдактын арасында. II Якут менен чукчанын тогуз ай көргөн […]