*     *     *

Мен жашап жамгырлуу калаада,
Белгисиз күн кайдан чыкканы.
Өксүбөй ичтеги санаага,
Өкүнбөй өмүргө сырттагы…

Сен чанган сүйүүдөн дем алып,
Жалгызмын сен танган бу жолдо.
Ишенич, үмүттөн кем калдым,
Ишсең тагдырды жоготтум.

Сен жашап оюмда каталуу,
Мен жашап жамгырлуу калаада,
Белгисиз күн кайдан батаары,
Белгисиз мен кайда баратам…

*     *     *

Жашап жүргөн турмушунда тайып миң,
Жашоо эмне — көз жашымдан түшүнүп,
Өзөгүндө күйүп анан айыптын,
Өзүмдөгү жылуулуктан үшүдүм.

А сен мага жаза болуп кезиккен,
Таза болуп чыгып кетип дүйнөмөн.
Санаа берип жарыгымды кемиткен,
Көпкө узаттым карааныңды үндөбөй.

А мен сенден көптү күтүп азды алган,
Жыйнап берип миң чачылган оюмду.
Сен болгону бир жолуккан жакшы адам,
Мен болгону курмандыгы оюндун.

*     *     *

Сен мени издеген өмүрдө,
Мен тынбай издедим бакытты.
Өксүккө, өкүткө чөмүлгөн,
Мээримсиз, белгисиз багытым.

Биз үчүн орду жок, бар туруп,
Турмуштун ыйы көп, сыйынан.
Бир күлсөм, миңинде күйүгүп,
Жашоону тааныдым сынынан.

Шамалдуу бул калаа курусун,
Түйшүктү көп кошкон кайгыма.
Өлбөсөм бүтпөстүр ырысым.
Эми сен артыңа кайрылба.

Капага, катага көмүлгөн
Максатсыз тандаган багытым.
Сен мени издеген өмүрдө,
Мен издеп таппадым бакытты.

КУРСТАШЫМА
Алгырдай алга учкан мезгилде,
Артыма кылчайсам жылмаям.
Азыр да бүгүндөй эсимде,
Сен үчүн бир далай ыйлагам.

Кез-кезде оюма кылт этип,
Түнкүсүн түшүмө киресиң.
Нур сымал төгүлгөн жылт этип,
Жоодурап бийикте жүрөсүң.

А менде чачтан көп каталык,
Турмуштун сыноосу чектелбей.
Андагы сүйүүмдө тазалык
Сен менен бир өмүр кеткендей.

Жеткирбей жанымды кыйнаган,
Бир билсең сүйүүдө кегим бар.
Сен дагы сокку алсаң кыйладан,
Мага бир келип кет дегим бар.

Тирешип буйрукту жеңе албай,
Илээшип учунда келемин.
Биздин жол бирикпейт дей албайм.
Али көп тагдырдын «белеги»!

Конкурс: Учур адабиятынын жаңы дүбүртү

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.