Сынчыл ой жүгүртүүнү өнүктүрүү ыкмалары

Эгерде сиз өзүңүздү ар тараптуу өнүккөн адам деп эсептесеңиз же ошондой болууга умтулсаңыз, сынчыл ой жүгүрткөндү билбей туруп буга жетише албайсыз, анткени адамга өзүнүн көз караштарын калыптандырууга жана тышкы пикирден көз каранды болбоого мүмкүнчүлүк түзгөн, адамдын инсан катары өсүүсүнө жана өнүгүүсүнө жардам берген дал ушул нерсе. Сынчыл өй жүгүртүүнү өнүктүрүү технологиясы ушундай, тынымсыз машыгуу керек, баса, мындай машыгууларды кайсы куракта болбосун, баштоо кеч эмес. Туруктуу сабактар өнүгүүнүн жаңы деңгээлине жана жаңы максаттарга жетишүүгө мүмкүнчүлүк берет. Сынчыл ой жүгүртө билүүнү өнүктүрүү […]

Португал эл жомогу: Соргок аял

Илгери бир балыкчы жашаган экен. Аялы абдан соргок болуптур. Күйөөсү жокто өзүнө даамдуу тамактарды жасап, тоюп алчу. Күйөөсү келгенде даяр эчтеке жок, кургак нан,  жер-жемиш менен курсагын эптеп тойгузат. Мындан тажаган күйөөсү күйүтүн айтып, кудайга жалынат: “Эмне үчүн түйшүктөн башы чыкпаган адамга ушундай аялды буюруп койгонсуӊ?” Аӊгыча эле торунда абдан чоӊ балык туйлап жатат дейт. Аны чыгарып алмак болгондо балык кишиче сүйлөйт: — Мени коё бер. Мен балыктардын падышасымын, сенин арыз-муӊунду угуп сага жардам берейин дедим. — Жакшы болот эле, […]

Эрнест Хэмингуэй: Каармандык (конкурска №8)

АҢГЕМЕ Франциянын кол салышынан бир күн мурун ѳзгѳчѳ кооптуу иштер үчүн тандалган адамдардын бирин — Жеймс Грантты Нормандияга аэроплан менен таштап кетишти. Ал жерге жеткенде, туура эмес жерге туш болуп калганын тез эле аңдады, анткени ал эки жагын каранганда, ага алдын ала сүрѳттѳлгѳндѳй ферма үйлѳр, жол, токойдун бирин да кѳрѳ алган жок. Солдаттардын бирѳѳ да кѳрүнбѳйт. Ар кайсы тайпадагы кишилерди чогултуу үчүн ал полициянын ышкырыгы менен ышкыра баштады. Ышкырыкка жооп болгон жок. Ал тыңшап турду. Бир аз убакыт ѳттү. Ал […]

Жунай Мавлянов: Ачык кат

АҢГЕМЕ Сабира, катыңды алдым. Аның көп нерселерди эске салды. Ошол жылдарга, мында 25-30 жыл мурдагы күндөргө дагы бир сыйра көз жүгүртүп, аларды жаңыдан жүрөк элеги аркылуу өткөрүүгө мажбурлады бул катың. Экөөбүздүн жаштыгыбызга байланышкан окуялардын баары – майда-чуйдасына чейин эсимде. Алар дилге келген сайын бир жагынан балалык назиктик, ошону менен бирге кээде ээ жаа бербей ой чегин бузуп-жарып чыгып кеткен албуут жаштыгым кылчак этип, мени карап, өзүнө чакырып кол булгагансып алда кандай таттуу сезимди тартууласа, экинчи жагынан иренжитчү. Дени-карды соо адамда […]

Жылдызча: Назгүлгө таажы карызмын

Жарык дүйнөгө кур келген эмес… Жылуу-жумшак сөзүбүздү арнап алганга өздүк майрам — туулган күн да ыңгайлуу экен. Бүгүн — 7-Январь. Акын Назгүл Осмонованын — Назгүл курдаштын туулган күнү! Мына, бүгүнкү күнүнө 7 сандарынан 3 эм эгиздей болуп, үчөө турат! 1972. 07.01. анан 47… Нумерология илиминде 7 саны менен 3 санына өзгөчө мыкты белгидеги адамдар туура келгени жөнүндө айтылып келет. Назгүлдүн ушул кезге чейин жазып келген, жазып жаткан жана келечекте жаза турган ырлары жөнүндө ойлоп олтуруп жыйынтык чыгардым: Назгүл бул жарык […]

Роальд Даль: Кол чатырчан киши (конкурска №7)

АҢГЕМЕ Кечээ кечинде апам экѳѳбүздүн башыбыздан ѳткѳн күлкүлүү окуяны айтып берейин деп турам. Мен он эки жаштагы кызмын. Апам отуз тѳрттѳ, бирок менин боюм дээрлик апамдыкындай. Кечээ түштѳн кийин апам мени тиш доктурга Лондонго алып барды. Арткы тишимде бир чуңкур  бар экен, аны ал оорутпастан толтуруп (пломба коюп) берди. Андан кийин биз кафеге бардык. Мен банан балмуздагынан десерт жедим, апам кофе ичти. Биз ордубуздан турганча саат алты болуп калды. Биз кафеден чыкканда, жаан жаай баштады. «Такси кармашыбыз керек» — деди […]

Алмаз Кулматов: Салтта жок нерселер салтка айланганда эмне болот?

Бул макаланы жазууга себептер жетиштүү. Макала эмес, бүтүндөй мамлекеттик саясаттын актуалдуу багыты катары эсептеп, ага шайкеш, жоопкерчиликтүү иштерди аткарууга жана стратегиялык кадамдарды жасоого өбөлгө түзгөн жагдайларды тана албайбыз. Кеп оролу элди эл, журтту журт кылган кыргыз салттары жөнүндө. Азыр эле жайдак жерге кокус асмандан түшкөнсүп танып, көктө жүргөнсүгөн айрымдар чанып, билбегендер бурмалап, атайылап жерип жаткан, чындыгында биздин барчылыгыбызды шарттап келген нукура каада-салттарга карата мамиле тууралуу кеп болмокчу. Ар кандай деӊгээлдердеги жана форматтардагы талкууларда удулу келгенде айта келген сөзүмдү дагы бир […]