СЫЙЛЫК

Турар, Жолон, Мидиндей акындарды
Эл акыны дебеске акың барбы?
Кана, кимиң качырбай такымдадың?
Кана, кимиң тизгиндеп жакындадың?
Калың кыргыз сүйгөндөй кучак жайып
деги алардай сыймыктуу атың барбы?
Эптей албай эки сап элдикпиз дейт
элдик эмес “Кыргыз эл акындары”!

ТАЛАНТ

Кудай сага тонналап талант берген,
капталыңа калдайган канат берген.

Майда турмуш козгой албай талантыңды,
жеңил турмуш желпий албай канатыңды,
турасың кара жердин кучагында.
Калдактап учаарыңа
кара бакты каңтарган шамал жетпей,
ай-ааламды аңтарган добул жетпей,
албуут кыял алкынган деңиз жетпей,
күкүктөгөн күндөрдүн серти жетпей,
куму күйгөн чөлүңдүн өртү жетпей…

Теридей жанчып ийлеп жаштайыңда
турмуш сени туштап туруп ыргытканда
Тундурага,
же бул эле Аксайына,
ал болбосо
ак кар, көк муз Алтайына,
токой-тоосун тоң баскан Сибирине,
жарабаган жагыңды жарга ыргытып,
жылуу сүйгөн жаныңды карга ыргытып,
назик жаның көмкөрүп күбүрүнө,
турмуш тузун куйганда жүлүнүңө,
тоодой азап томкоруп боздомоксуң,
миң чакырым канатың күүгө келип,
миң тонна талантың козгомоксуң.

Андай эмес,
мындай деп жерди сүйүп,
мындай эмес,
андай деп канат какпай,
жеңил-желпи желпинген желди сүйүп,
жеңил-оорду иргебес элди сүйүп,
жанчылбаган жаныңды ардактабай,

оо талантым ойгонуп көзүңдү ач,

жыргалыңан жылаңач азапка кач,
бейпилиңен безилдеп казатка кач,
боюң тосуп боздоткон бороонго бас,
кара жанды какшаткан шамалга шаш!

Кудай сага тонналап талант берген,
каруу жыйнап,
күч жыйнап көтөрүп ич!
Кудай сага калдайган канат берген
кара жерге сүйрөлтпөй көтөрүп уч!

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.