Африка элдеринин жомогу: Эки акылсыз

Ламба уруусунун болмушу Эки киши болуптур. Экөөнүн ымаласы жакшы болуп, дайыма бирге жүрчү экен. Экөө эл кыдырып келели деп саякатка чыгышат. Бир күнү бирөө эртерээк чыгып, экинчиси артта калат. Бир айылга келип биринчиси айтат дейт: — Артта келаткан келесоого тезирээк бас! – деп койгулачы. Экинчиси да ал айылга жете келип тиги кишилерге айтат экен: — Бул жерден бир келесөө өттүбү? Эл аларга таң калып, артынан  айтып калышты: — Булардын экөө тең келесоо турбайбы! Которгон Бек ЖАЙЧЫБЕКОВ

Валентина Осееванын балдар үчүн жазган аңгемелери

КАРООЛЧУ Бала бакчада көп оюнчук бар эле. Рельс менен ары-бери бурама поюздар жүгүрүп, бөлмөнүн ичин күрүлдөгөн учактардын үнү жаңыртчу, дөңгөлөктүү бешиктерде жасанып алган куурчактар уктап жатчу. Балдар чурулдап чогуу ойноп жүрүшчү, алардын бардыгы көңүлдүү болучу. Бир бала гана балдарга аралашып ойночу эмес. Ал жанына толтура оюнчуктарды үйүп алып,  эч кимди жолотпой коруп олтурчу. — Бул меники! Бул меники! – деп кыйкырчу ал, оюнчуктарды кучактап алып. Балдар талашчу эмес – ансыз деле оюнчуктар көп эле да. — Сонун ойноп атабыз, бизге […]

О`Генри: Жыйырма жылдан кийин (конкурска №15)

АҢГЕМЕ Полицай көчөнүн эки жагын сүрдүү карап, каадалуу басып баратты. Бул анын күн сайын баскан жолу. Ал сырткы кебетеси жөнүндө ойлободу да. Көчөдө аны карагандай көп адам да жок. Убакыт түнкү саат онго чукулдап калган, бирок күн суук. Майин жамгыр аралаш шамал согууда. Түн ичинде эшик жабык экенине ишенүү үчүн утуру ар бир каалганы түртүп, текшерип баратты. Маал-маал артка бурулуп, көчөнү баштан аяк кыдыра карап коёт. Бул албеттүү, кыраакы полицай бейпилдикти күзөтөт. Шаардын бу бөлүгүнүн эли эрте уктайт. Кээ бир […]

Дооронбек Садырбаев: Тоодой жөлөк

АҢГЕМЕ Эжем Ырысбүбүгө арнаймын. РайОНОнун башчысы «Алмалуудагы» орто мектепке бара тургандыгымды, азыр аерде баары такталып, жалгыз гана тил-адабият мугалими жетишпей жатканын айтты. Жок дебедим. «Алмалууга» жөнөдүм. Директордун кабинетинде үч-төрт мугалим отурушуптур… Алар менен тааныштырып келип: — Бу киши — биздин мектептин окуу бөлүмүнүн башчысы Сатар аке деген болот,— деп директор башын жаңсай жанындагы жашы кырктардан бир аз ары карай ооп калган ак куба кишини көргөздү. — Кем-кемчилиңизди ушу агайыңызга айтып турасыз… — Куп болот… — Дурус, дурус… Таанышып болсо деги […]

Нагима Кайырбек кызы: Кара булут сыңары кайгы деле (конкурска)

ЖАШАЙСЫҢ ЖАКШЫ БОЙДОН Сен мени унутту деп жүрсөң керек, А балким, оюңда да жок чыгармын. Калтырып көңүлүңдү оорутупмун, Кургатып жалбырагын жаш чынардын. Билемин күнөө менде, барктабагам, Сүйүүңдү сунган кезде жүрөгүңдөн. Башканын бал сөзүнө азгырылып, Суурулуп чыгып кеткем тилегиңден. Таптаза, бала кыял мүнөзүңдү кирдетип, жүрөгүңдү эзиптирмин. «Кеткениң жакшы болду» дээрсиң мени, Өзүңдөй жакшы жанды кезиктирдиң. Кеткеним чындап анда жакшы болгон, Жашайсың жүрөгүмдө “жакшы” бойдон. ӨЛБӨСТҮК  Кайран Ажал торуна чырмаганда, Карбаластап калабыз бүлүк түшүп. Кабыргабыз кайышат «Кап, аттиң!» деп, Капилеттен дүйнөгө күйүт […]

Нуралы Капаров: Байлык

Бул байлык бир билекке айланган күчтөн чыккан, бул байлык менден эмес, бизден чыккан. Бул байлык буудай болуп элден чыккан, жемиш болуп жерден чыккан. Бургулап тоону тешип, былк этпес зоону тешип, кырк жылы жууса кеткис терден чыккан. Жолубуз жарык дешип, кана бол, салык дешип күчтөгөндө, орто турмуш ойлонбой көмүр сатып, жакыр турмуш жарыбас чөбүн сатып, жеп жаткан токочунун теңин сатып, наабайчылар нанын сатып, караманча каржалгандар кара жанда айланган канын сатып, буйдала түшкөндөрү буркурап тамын сатып… Салпылдап күнү-түнү салык дешип, кой сатып […]

Валерий Карышев: Александр Солоник – мафиянын киллери

1-2-главалары>>>> 3-4-главалары>>>> 5-6-7-главалары>>>> 8-глава Даярдоочу борбордун начальнигинин кабинетинде эки киши отурган экен. Бири Сашага тааныш жанагы кожоюн, экинчиси андан улуураак, кирген кишини тимеле көзү менен ренгенден бетер теше тиктеген адам экен. Мындай көздөр соо кишинин көздөрү эмес, оңой киши эмес экенин дароо туйду. Ичиркене да түштү. Ошентсе да какыя калды да көнүмүш адатына салып: — Курсант Солоник сиздин буйругуңуз боюнча келди! — деди. — Вольно, курсант. Кел, отур. Москвадан келген жолдош сени менен сүйлөшсөм дейт. Ошентти да, ордунан шак туруп […]