Валерий Карышев: Александр Солоник – мафиянын киллери

1-2-главалары>>>> 3-4-главалары>>>> 5-6-7-главалары>>>> 8-9-главалар>>>> 10-11-12-главалар>>>> 13-глава Анын Москвадагы алгачкы кышы зуу этип өтүп кетти да, кардан арылган табийгат марттын жадырап жайнаган жылуу күнүндө кар менен кошо Сашанын санаасын саргарткан ойлору да эрип кеткенсиди. Абактан качып кеткен аны Москвадан деле издеген эч ким болбоду. Чыны жанагы кыздын кокустан айткан сөздөрү тырмак астына кирген тикенектей болуп эстен чыкпай жүрдү. Кан коё бербейт, жамандык акыры барып жазаланат дебеди беле. Бирок муздак акылга салып караганда канды кимдир бирөө төгүшү керек, сен аткарбасаң муну башкалалар […]