Италия эл жомогу: Королдун туткундары

Король боюнча сөз болуп калды эле, эмесе дагы бир король жөнүндө жомок угуп койгула. Илгери Италияда кандай болгонун билесиӊерби: кайда барсаң король, майда мамлекеттерге бөлүнгөн, бир шаарда бир король, башкасында экинчи король. Ушундай бир өлкөдө карт король өлүп, ордуна анын уулу таажы кийип, король болуп калат. Ал алгачкы башкаруусун эл-жерин кыдырып көрүүдөн баштады. Башкы кеӊешчи менен министрлеринин коштоосунда ак боз атты минин өз өлкөсүн айланып чыкты, түшкө жакын чыккан король, күн батканча кыдырып бүтүп, кайра келип калды, кудай жалгап анын […]

Эл акыны Анатай Өмүркановдун жаңы ырларынан

(Кереметсиң Сырт жайлоо ыр топтому) КАРА-САЗДА Бабам көзү – бал-бал жанган асманда Айың, Агып жаткан алтынга окшош ар бир сайың. Дем алганда дене бойум балкып барат, Дегдеңдетип кайда апкелдиң айланайын… Жел аргыңдан жети атамдын жытын туйам, Булутуңдан мурункунун ырын угам. Көк тиреген көк аскаңдын ар бир ташын Көз ачкандан көргөн окшоп сүйүп турам. Жайнаган чөп гүлүн ачат мени таанып, Суудан ыргып, кайра сууга чумкуйт балык. Ушул тоолор жаным менен бир бүткөндөй Кайсы жагын карабайын кумар канып… Мурун мында келбесем да […]

Сахнанын Чолпону эле Чолпонбек

Таң үрөң-бараңда машине дыр дей түшүп, токтой калганда “Волганын” жанында шыңга бойлуу, көзү бакыракай сымбаттуу жигит турду. Дароо эле тааныдым. Таң атпай дагы алыс жолго кетип баратса керек. Өгүнү Түркияга, мурдараак Японияга, Кытайга барып келбеди беле. Бул жигиттин иши ошондой. Анын үстүнө азыркы шартта өнүккөн мамлекеттин иш-тажрыйбасы менен таанышып, аны өзүбүздүн турмушка колдонсок жаманбы? Барсын, көрсүн. Азыр балким Америкага же Германияга жөнөп жаткандыр. Баса, ал жактарга дагы барып келбеди беле. Индия, Францияга да барган. Ал жигит жөн эле туристерче эки […]

Михаил Зощенко: Күйөө (конкурска №26)

АҢГЕМЕ Жакында Егорка Басов үйлөндү. Ал салмагы токсон килодон ашкан, зор денелүү мурду балтайган аялды алды. Негизи ал жолдуу адам экен. Ага чейин Егорка Басов 3 жыл жесил болуп жалгыз жүрдү – эч ким ага тийгиси келбеди. А Егорка болсо көрүнгөнгө эле сөз айта берчү. Керек болсо жакын аралыкта жашаган солдаттын жесирине да барды. Бирок анын үмүтү акталган жок. Дал ушул окуяны Егорка Басов баяндап бергенди жакшы көрчү. Берилип алып калпты кудайды карабай ышкыртчу, баянына улам жаңы кызыктарды кошуп коёт. […]

Шайлообек Дүйшеевдин бөбөктөр үчүн жараткан чыгармасы (1-сабак)

«А» дан «Я» га чейин (Тил сөздүк) Автордон: Бул ыр эмес, балдарга сөз үйрөтүү үчүн оюн ыкмасына салынып жасалган атайын тил сөздүк. Муну бала бакчалардын тарбиячылары, мектеп мугалимдери, кыргыз — орус тилдерине арналып өткөрүлчү ар кандай иш — чаралардын уюштуруучулары колдонмо катары пайдаланса болот деген ойдобуз. Эскерте кетчү жагдай, айрым сөздөрдүн котормолоруна макул болбогондор уйкаштыгын бузбай туруп тууралап алышса болот. Агит деген — үгүт болот. Апатия — күйүт болот. Баба деген — аял болот, Балбес деген жаман болот. Весть деген […]

ЖЫЛДЫЗЧА: Жаз… Чабалекей…

АҢГЕМЕ Колтукташып алышкансыган катарлаш бийик тоолордон, Улуу Жибек Жолунан да төмөн кеткен — катарынан жайгашкан үч кыштактын эң акыркы кыштагы мен үчүн өзгөчө… Ал кыштакта мени менен санаалаш, сырдаш болчу акылдуу, назик эже жашайт. Экөөбүз сабиз терип жүрүп таанышып калганбыз. Эки айылды бөлүп турган кең талаа бар. Ал жерге башка бир улуттун дыйкан уулу сабиз айдайт. Жаздан баштап эгип, багып анан күздө түшүмүн жыйнап кетет. Жыйнап кеткенден кийин дагы талаада чоң, кичине сабиздер жайнап калат. Калгандарын жыл сайын мен жыйнап […]