Варлам ШАЛАМОВ
(1907-1982), орус жазуучусу

Баардык революцияны дилетанттар жасайт.

♦ ♦ ♦

Евгений ШВАРЦ
(1896-1958), орус драматургу

Ажыдаардан кутулуштун жалгыз жолу – ажыдаар өзүң тарапта да болуш керек.

♦ ♦ ♦

Арнольд ШЁНБЕРГ
(1874-1951), австриялык композитор

Чыныгы искусство көпчүлүккө арналбайт, көпчүлүк үчүн жаралган искусство искусство эмес.

♦ ♦ ♦

Иоганн Фридрих ШИЛЛЕР
(1759-1805), немис акыны жана драматург

Жүрөгүндө жарык жанган адамдын жүзүндө да жарык бар.

*   *   *

Намыстын куну – өмүрдөн кымбат.

*   *   *

Эң күчтүү жеңиш – кечиримдүүлүк.

*   *   *

Мыкты актёр үчүн жаман роль болбойт.

*   *   *

Өз сөзүнө өзү күлгөн куудул – азилдин баркын түшүрөт.

*   *   *

Калп улам чаташкан сайын чындыктын кыбасы канат.

*   *   *

Адам канчалык бийик максат койсо, ошончолук алдыга өсөт.

*   *   *

Балээнин балээси тикенектүү тилден чыгат.

*   *   *

Жүрөктү куру сөз соороталбайт.

♦ ♦ ♦

Артур ШНАБЕЛЬ
(1882-1951), австриялык пианист

Бири-бирин кыртышы сүйбөгөн концерт угуучулар бар: жөтөлгөн жана жөтөлбөгөн.

*   *   *

Мен черткен ноталардын башка пианисттердикинен эч артыкчылыгы жок, болгон артыкчылыгы – ноталардын арасында тыныгуу жасайм. Искусство сыры ушунда!

♦ ♦ ♦

Бернард ШОУ
(1856-1950), англис драматургу

Адабияттын дөө-шаасы болуп калган себебим – окурмандар менен чанда жолугушканым жана жолугушууларга барарда чычайып кийинбегеним.

*   *   *

Мен ийгилик жолунан тайган сайын атагым дүңгүрөп турду го!

*   *   *

Өз көрөңгөмдү өзүм даңазалап турбаганда, жетимиштен өткөндөн кийин эшек такаламак экемин!

*   *   *

Чет өлкөлөп жүргөндө өзүмдү өз үйүмдөгүдөй сезгим келбейт.

*   *   *

Ысымы тааныла элек автордун пьесасы жөнүндө эч пикир айткым келбейт.

♦ ♦ ♦

Роберт ШУМАН
(1810-1856), немис композитору 

Талант – эмгектенет, гений – жаратат.

*   *   *

Музыка жаратуу деген эмне? Эч кимдин мээсине келбеген үндөрдү гана эске түйүп калуу.

♦ ♦ ♦

Томас ЭДИСОН
(1847-1931), америкалык ойлоп табуучу

Гений – бир пайыз эргүү, токсон тогуз пайыз шоргологон тер.

♦ ♦ ♦

ЭЗОП
(VI к. б.д. чейин), байыркы грек тамсилчиси

Канчалык жубайым дебе – катын каршылашың: ал дайыма эркекти өзүнө баш ийдириш үчүн капкайдагы калпты айтып, маңдайга матап турат.

*   *   *

Катының башка эрге көз артпасын үчүн анын көзүн дайыма өзүң кызартып тур.

*   *   *

Бүгүнкүдөн артканды эртеңкиге сакта.

♦ ♦ ♦

Альберт ЭЙНШТЕЙН
(1879-1955), еврей окумуштуусу

Эгер салыштыруу теориясы аныкталса немистер мени немис эле демек, француздар ааламга таандык инсан деп көкөлөтмөк. А кокус теориям аныкталбай калсачы… Анда сөзсүз француздар мени немис демек да, немистер мени жөөт деп сетиркемек.

*   *   *

Эгер эки нерсе чексиз десек, ал: жер шары менен аңкоолугубуз. Бирок аңкоолугубуз чексиз болсо болор, асти жер шары чексиз экенинен шегим бар.

*   *   *

Физика татаал деле эмес, саясат физикадан бир кыйла татаал.

*   *   *

Мартабалууларды жек көргөнүмдү жазалоо үчүн тагдыр так өзүмө бийик мартаба буюруп койду.

*   *   *

Дүйнөгө шооратым таанылган сайын акылым тайыздоодо, кыясы жалпы заң-закүн ушундай окшойт.

*   *   *

Качанкы алган карызды акыры кайрыш керек болгондой, ажалга баш ийүүгө да көнө баштадым.

*   *   *

Мен келечек жөнүндө эч ойлонбойм, себеби ал бир заматта басып жыгылат.

*   *   *

Башыман эки канмайдан өттү: эки катыным жана Гитлер согушу.

♦ ♦ ♦

Григорий ЯВЛИНСКИЙ
(1952-Ж.), орус саясатчысы

Оорулуулар мыкты дарыгердин оюнан кетпегендей, саясатчылардын оюнан да дайыма шайлоо кетпейт.

Кыргызчалаган Олжобай ШАКИР

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.