(Тил сөздүк)

<<<<< 1-САБАК

— Кана балдар, кайталайбыз,
“Кайта” деген—вновь болот,
Калп, жалган сөз—ложь болот.
Кан деген сөз—кровь болот,
Каш дегениң—вровь болот.
Бектемиров, бери кара?
Безгек деген—дрожь болот,
Шак-шак этсе—хлоп болот.
Маңдай, чеке—лоб болот,
Мөөнөт деген—срок болот.
Сөздөгү муун—слог болот,
Сөлкөбайың—грош болот.
Бөлчөк деген—дробь болот,
Ордобаев жөн отургун!
Отун деген—дров болот.
Үңкүр деген—грот болот,
Флот деген—флот болот.
Нары десең—прочь болот,
Молотабыт—гроб болот.
Момолойлор—крот болот,
Орозбаев оозуң ачпа,
Ооз деген—рот болот.
Сколько? дейт—канчаны,
Спина дейт—арканы.
Эми балдар келгиле,
Бир орусча, бир кыргызча,
Сөз алмашып айталы?
Аба деген—воздух болот,
А дружба—достук болот.
Аптап деген—жара болот,
А взятка—пара болот.
Белить десе—акта болот,
Беткап деген—маска болот.
Деньги деген—акча болот,
Темир тумак—каска болот.
Друг эмес, Дубанаев,
Другой деген—башка болот.
Автопаанек—гараж болот,
Спор деген—талаш болот.
Баш кесер жан—палач болот,
Палка деген—таяк болот.
Овыкновение—адат болот,
Оружие—жарак болот.
Деңиз шамын—маяк дешет,
Этаждарды—кабат дешет.
Зым арканды—канат дешет,
Тамекини –табак дешет.
Обычай бул—адат болот,
Учёт деген—санак болот.
Жолум үйлөр—барак болот,
Жолдубаев тынч олтургун!
Жолкуржундар—багаж болот.
Кол таңгактар—пачка болот,
Кол араба—тачка болот.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.