Касым Кушубеков: Үмүт

АҢГЕМЕ «Кайдасың сен, асылкеч Иллюзиям». (Э.Межелайтис «Контрапункт») Күн нөшөрлөп жаап турду. Бүгүн басылчудай эмес. Уйпаланган сары жалбырактарды жаан суусу сабап жатты. Дарактардын көрүнүшү суз. Көчө ээн. Иңир кире баштады. Кеч күздүн жышаанын билдиргенсип, ага удаа батыштан муздак шамал сокту. Короонун бурчунда үйүлгөн отундарды эски таар менен жаап жүргөн Шайыргүл шамалдан ичиркене түштү белем, желкеге шыпырылган жүн жоолугун өйдө тартты да, анан үйүн карай бет алды. Нөшөр ого бетер күч алып, салааланат. Сууктун илеби келет. Быйыл кыш эрте түшчүдөй. — Бала! […]