(Тил сөздүк)

<<<<< 1-САБАК

<<<<< 2-САБАК

Айнек алкак—рама,

Аңгек деген—яма.

Мастан деген—яга,

Сүйрөгүчтөр—тяга,

Жаракатың—рана.

Уурдалганды—кража,

Ным дегениң—влага.

Күчаланы—брага.

Кана, дагы кимдер айтат?

—Общежитие?

—Жатакана.

—Соттолгон жай?

—Жазакана.

—Кичик чөмүч?

—Ковшик болот.

—Жаан-чачынчы?

—Дождик болот.

—Младенец?

—Бөбөк болот.

-А зайчонок?

—Бөжөк болот.

—Чужой деген?

—Бөлөк болот.

—А бөйрөкчү?

—Почка да.

—Чекит деген?

—Точка да.

—Колыбель как?

—Бешик болот.

—Отверстие?

—Тешик болот.

—Остатки пищи?

—Кешик болот.

—А двер как?

-Окно, эже?

—Терезе эмес, Текебаев,

Дверь деген –эшик болот.

—“Бел?” дегенди эмне дейбиз?

—Бел дегенби?.. талия.

—Бир мааниси талия, Экинчиси?

—Экинчиси—перевал.

-Кыргызстанды кандай дешет?

—Кыргызстанды—демарал.

—Туура.

—Ал эми “вещь или предмет как называются?

—Буюм.

—Организация?

—Уюм.

—Вихрь?

— Куюн.

4-САБАК

Уй дегенди—корова дейт,

Жол дегенди—дорога дейт.

Чүкө деген—альчик болот,

Бала деген—мальчик болот,

Манжа деген—пальчик болот.

 

Кымбат болсо—дорогой дейт,

Жаш жигитти—молодой дейт.

Абийир деген—совесть болот,

Адамбаян—повесть болот.

 

Кара сөздү—проза дейт,

Кара жаанды—гроза дейт.

Кудук деген—колодец,

А азамат—молодец.

 

Жүз дегенди—сто дейсиң,

Коюу ьолсо—густо дейсиң.

Кургак деген—сухо болот,

Кулак деген—ухо болот.

 

Буюм-тайым—товар болот,

Чырак деген—фонарь болот.

Листокту—барак деп айт,

Расческаны—тарак деп айт.

 

Устав деген—адат болот,

 

Урок деген—сабак болот.

Кеткин  деген—пошел болот,

Кеп билбеген позор болот.

 

Адрести—дарек дешет,

Косточканы—данек дешет.

Акцент деген—басым болот,

Акын деген—акын болот.

 

Мама деген—апа болот,

Папа деген—ата болот.

Тарбиясы жакшы балдар,

Так сүйлөсө таза болот.

 

Наказание—жаза болот,

Нахал адам маза болот.

Мурик эмес—Мурат болот,

Позор деген—уят болот.

 

Шаг жасасаң—кадам болот,

Шаман деген—шаман болот.

Весть деген—кабар болот,

Находчивость—амал болот.

 

Ступня—таман болот,

Рассказ деген—баян болот.

Разграбить—талам болот,

Тилмечи жок барып алып,

Тил билбеген жаман болот.

 

Кум электи—грохот дейт,

Чыканакты—локоть дейт.

Висок деген—чыкый болот,

Тил билбеген быкый болот.

 

Аянт деген-площадь болот,

Ат дегендер—лощадь болот.

Колдогу чор—мозоль болот,

Элчи деген—посол болот.

Эшек деген—осел болот,

Терек деген—тополь болот,

Теке деген—козел болот.

5-САБАК

—Кайык дегендин орусчасы?

—Лодка.

“Кашык дегенчи?

—Ложка.

А күкүмчү?

—Крошка.

—Төш төөнөгүч?

—Брошка.

—Кекиртекчи?

—Глотка.

—Жайпак табак?

—Плошка.

—Майда кесме?

—Рожка.

—Чыйыр жолчу?

—Тропка.

—Тыгындычы?

—Провка.

-Азаматсыңар, балдар!

—Остановка?

—Аялдама.

—а доклад?

-Баяндама.

—өзгө тилди билгин, бирок

Өз тилиңди жамандаба…

 

Калемсапты—ручка деп,

Мекиянды—курочка деп,

Бассаң-турсаң орусчалап,

Баштыгыңды—сумочка деп,

Нан деп такыр айткың келбей,

Наймаңдайсың “булочка” деп.

Эне тилин билбегенди

Элде айтышат “дурочка” деп.

 

Мен көчөнү—улица дейм,

Гүлмираны—Гуличка дейм.

Быштак көрсөм—творог дейм,

Бышкан тоокту—курица дейм.

Акыр-чикир—мусор болот,

Оймо-чийме—усор болот.

Орусчаны үйрөнбөгөн

Окуучулар тупой болот.

 

Грязь деген—баткак болот,

Сечка деген—акшак болот.

Кыргыз тилин билбегендер,

Кыргыз эмес—акмак болот.

 

Портрет деген—сүрөт экен,

Борьб деген—күрөш экен.

Мирный деген—тынчтык болсо,

Минута бул—мүнөт экен.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.