*     *     *

Кепти барктаган жолоочу менен баарлашпасаң, адамдан айрыласың. Ал эми кепти барктабаган жолоочу менен баарлашсаң, сөздөн айрыласың. Көсөм адамды да, сөздү да көздөй кадырлайт.

*     *     *

Чын-чынында жашоо дегениң жөпжөнөкөй жараян, бирок биз аны атайлап татаалдаштырабыз.

*     *     *

Билимге үч жол жеткизет: ойлонуу жолу – бул эң нарктуу жол, тууроо жолу – бул эң шарттуу жол, тажрыйба жолу – бул эң катуу жол.

*     *     *

Кетирген катаңды оңдобосоң, ката кетиргениң ошо.

*     *     *

Арада толгон-токой ардеме-бирдемени көрүп-багабыз, арийне, башкы баалуулукту караманча байкабайбыз.

*     *     *

Сени бирөө түшүнсө – шол бакыт, сени бирөө сүйсө – чоң бакыт, сен бирөөнү сүйсөң – зор бакыт.

*     *     *

Айкөл талапты өзүнө коёт, акмак – өзгөгө коёт.

*     *     *

Мени эл тааныбайт деп  сабыркаба, тек элдин  таанышына  татыктуумунбу деп сабырка.

*     *     *

Түк мүдүрүлбөй-нетпей жашаган пенде залкар эмес, мүдүрүлүп-нетип, некин, кайрадан кайра өжөрлөнүп, өйдө туруп жашаган пенде залкар.

*     *     *

Сага соңуңдан түкүрүп жатышса, салабат, алдыңкы сапта келаткан белемсиң?!

*     *     *

Асыл ташты ары-бери сүргүлөбөсөң жалтырабайт. Анын сыңарындай, турмуштун ысык-суугуна бышпаган кишиге ийгилик жылмайбайт.

*     *     *

Өмүр кандай экенин үйрөнбөсөк, өлүм кандай экенин кайдан үйрөнөбүз?

*     *     *

Табиятың тарбияңды басса, жапайыга айланасың, тарбияң табиятыңдан ашса, жасалма жанбактыга айланасың. Табиятың менен тарбияң тең жарыша өнүккөндөбү,  жараган азамат аталасың.

*     *     *

Акылман керт башына каалабаган балээни бөлөк-бөтөнгө дегеле каалабайт.

*     *     *

Ой жүгүртүүдөн кур жалак илимдин пайдасы тийбейт, илимден кур жалак  ой жүгүртүүнүн зыяны тийиши мүмкүн.

*     *     *

Ар убактан бир убак билимиңдин чукактыгын аңдап-туйгандай оку, ар качандан бир качан билгениңди жоготуп ийүүдөн коркуп  тургандай оку.

*     *     *

Ишеничтен чыккан эмеге иш тапшыргандарга айран таңмын. Ок жыгачы жок арабаны кантип айдамак элең?

*     *     *

Эгерде  ким-бирөөнү жектеп калсаң, анда ага жеңилгениң.

*     *     *

Жан бүткөндүн баарына сулуулук энчилүү, асыресе, береги сулуулукту сезүү жан бүткөндүн баарына эле энчилүү дешке ооз барбайт.

*     *     *

Сабатсыздыгы санааркатып, сабаттуулукту самаган айры аяк, карабашылга гана санат-насаат айт.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.