Алтындан да баалуу байлык (жомок)

Өткөн бир заманда өнөрү арткан, билими ашкан эли бар бир өлкө болгон экен. Сүрөтчүлүк өнөрдөн жаралган сүрөттөрү музейлерге толуп, китеп чыгаруу өнөрүнөн жаралган түрдүү китептери китепканаларына батпайт. Карылары сөөлөттүү, балдары билимдүү бул өлкөгө сугун артып, сырттан душман басып келет. Согуш дегенди билбеген, билим-илимден башканы көздөбөгөн бул эл канчалык каршылык көрсөтсө да, каардуу душмандар далай айла-амал, далай күч менен жеңип алышат. Жеңет да, алар бүткүл музейлердеги түркүн сүрөттөрдү, китепканалардагы нарктуу китептерди калтырбай тоноп, жүздөгөн төөлөрүнө жүктөтүп, өз элине жөнөйт. Музейлери менен […]

Өткүр Хашимов: Махабат (конкурска №30)

Өткүр Хашимов (Ўткир Ҳошимов) 1941-жылы Ташкент шаарында туулган. 1964-жылы ТашМУнун филология факультетинин журналистика бөлүмүн аяктаган. Ал газета-журналдардын редакцияларында иштөө менен көркөм чыгармаларын, публицистикаларын үзгүлтүксүз жазып келген. «Баар кайтып келбейт» деген повести Шерназар Шүкүров тарабынан кыргызчаланып, өзүнчө китеп болуп чыккан. Өзбекстан Жазуучулар союзунун жыл сайын берилүүчү Айбек атындагы сыйлыгынын соорундары, Өзбек ССРинин мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты. Өзбекстандын Олий Мажлисинин биринчи жана экинчи чакырылыштарынын депутаты. 1999-жылы Кыргызстандын «Өмүр баяны» уюму Ө.Хашимовду «Нур борки, соя бор», «Дунёнинг ишлари», «Қатағон», «Ўзбек иши» аттуу чыгармаларындагы гуманисттик […]

Абдиламит Матисаков: Тактектик кыз

АҢГЕМЕ — Балам, Прунзаны алып берчи…— Жаймажай чыйбаркыт шымынын чөнтөгүнө кол сойлоткон Нарбай чалдын байланышта олтурган кызга айткан саламы да ошо. Издегени колуна урунбай, чөнтөгүн аңтар-теңтер кылган чал кыйлада боюн түзөп, көзөнөктүн кырына өбөк артты да, ширин өрүктүн данегиндей көздөрүн ирмегилеген кызга сонуркайт. Тиктегени кызык. Жымшык көздөрүн кадап тура берет, тура берет. Ушул жарык кабак кыз ага алыстагы бир боорун кайсы жактандыр таап, сагыныч күсөгөн дилдерин кошчуудай туюла берет. Күндөн-күнгө ага ичи элжиреп, «кызым» деп жакындаганы да ошондон. Почто түйүнү […]

Китепти көп окуган адамдан кеп-кеңеш сурасаң, кемчонтойдой жооп берет

Атам заманда да, азыркы заманда да билим албай туруп билерман, көрбөй туруп көсөм болуп чыккан эчким жок. Ван Чун   Билим алууга баарынын мүмкүнчүлүгү жетет, бирок үстүртөн. «Ле-цзы» трактатынан    Ашыкча ой калчоодон, эркиң мокойт. Ашыкча билген сайын, оюң ошончо быт-чыт жаратат. Ван Мин    Укпасаң, көрбөсөң – тажырыйба асмандан түшүп келбейт. Чжан Цай   Кеменгер акылман гана өзү көрүп, угуп билим алган булактын көзүн кеңейтет. Чжан Цай   Билим алуу – бул бир нерсенин маани-маңызына түшүнүү. Чжу Си   […]

Харуки Мураками: Тонгарияктар

Эртең мененки газеталарды көңүл кош барактап жатып,  бурчунда басылган бир  жарыяны көрүп калдым: “Тонгарияк – сонун таттуу. Жаңы түрлөрүн жасоого конкурс. Семинар- көргөзмө”.  Кызык, тонгарияк деген эмне болду экен?  Мурда угуп да көрбөпмүн. “Таттуу”,- деп аткандан кийин, кондитердик  жактан болсо керек.  Бул тармакты жакшы эле билүчү элем, мен билбеген эмне таттуу болуп кетти?  Бош элем, барып көрөйүн дедим. Семинар үчүн отелдин чоң залын алышыптыр, келгендерге чай жана таттуу сунуш кылып жатышты. Арийне, тонгариякты.  Татып көрдүм – өзгөчөлөнгөн эч нерсеси билинбейт, […]