Бейшебай УСУБАЛИЕВ: Бир сомдук тыйын

АҢГЕМЕ Кыргыз эл жазуучусу Кеңеш Жусуповго арналат. Өңүмдөгүгө караганда мен айылыма түшүмдө көп каттайм. Анан капчыгайдан чыга бергенде эле, мени жабыла тосуп келаткан айылдаштарымды көрөм. Булар эмнеге эле дүрбөлөң түшүп жатышат деп ойлоп бүткөнчө болбой, алар менен бетме-бет келип калам. Денем жыйрыла, селт этем − булар кимдер? Баары − бейтааныш тааныштар… Чочуп ойгоном. Анан уйку-соонун ортосунда аларды көз алдымдан бирден чубатып өткөрө баштайм. Мени тосуп чыккандардын баары тээ мен бала чактагы айылдаштарым экен. Таңданам да селт этем – булардын көбү […]