Куба эл жомогу: Макоо жигит жана ыйык Антоний

Бир макоо жигит сулуу кызды акылдан адаша сүйүп калды. Бирок кыз аны карап да койгон жок. Айласы кеткен жигит досунан кеңеш сурады. — Анын эмне кыйынчылыгы бар! Чиркөөгө баргын да ыйык Антонийге сыйынып, “эгер кызды сүйгүзсөң алдыңа келип чоң шам жагам”-  деп убадаңды бер. Буга ынанган жигит чиркөөгө барып, ыйык Антонийдин чоң айкелинин алдына чөгөлөп жакшылап сыйынып, келген максатын айтты: — Ыйык Антоний ата, эгер мен сүйгөн кыз мага жакшы мамиле кылса алдыңа момундай соң шам жагам! – деп бир […]

Нускат Манкушева: Дүрбөлөң ойлорумдан кутулайын (конкурска)

СҮЙҮҮ БАГЫ Сүйүү багы багың ачам дедиңби, Күтпөй жүрсөм күн көтөрүп келдиңби? Кучак-кучак гүл үстүңө жыгылдым, Гүлзарыңда мурда көрбөй жүрдүмбү? Үстүмдөгү чечем кабат муңумду, Үзүп салдым жүгөн болгон курумду. Поэзия туу көтөрүп баратам, Из калтырып кетейин деп жугумдуу. *     *     * Чырмалып ойлорумдун желесине, Чыгалбай түшүп кеттим тереңине. Чуу салып, кайдан келдиң кызарган чок, Чыйрыгам жылына албай илебиңе. Кабынан сууруп алдың жүрөгүмдү, Капыстан тузак жайып түнөгүмө. Кадалып туруп алды тагдыр өңдүү, Капилет атылган жаа жүрөгүмдө. Дүрмөтүң кызыл чоктон октоп алган, […]

Фазиль Искандер: Гераклдын он үчүнчү эрдиги

АҢГЕМЕ Мен мектеп жылдарынан бери билген математиктердин бардыгы шалаакы, эрки бош жана бир аз даанышман адамдар эле. Ошондуктан, Пифагордун шымынын кай тарабын алба – бирдей дешип айтып жүрүшкөндөрүн туптуура дегенге эч ооз барбайт. Балким, Пифагордун өзүнүн шымы ошондой болсо болгондур, бирок анын жолун жолдоочулар ал жөнүндө унутуп коюшкандай, андыктан өзүлөрүнүн сырткы келбеттерине көп көңүл бурушчу эмес. Ошентсе да, биздин мектепте башкаларга окшобогон математик бар эле. Аны эрки бош, шалаакы деп айтканга болбойт эле. Даанышмандыгы барбы, жокпу — мен азыр аны […]

Фредерик Браун: Эгер душман арбыса

АҢГЕМЕ Сэнгстрем «Дарыкана» деген көрнөгү бар үйгө баш бакты. Мында ырай-жороюна караганда жөнөкөй, кай курактарга келип калганы билинбеген адамдан башка жан жок эле. Ал, ушул үйдүн кожоюну — дарыгер болучу. Үнүн пас чыгара ага кайрылды: — Менин угушума караганда… — деп келатып, кимдир-бирөөлөр булуң-буйткада турбады бекен деген кыязда айланага көз чаптырып өттү. Экөөнөн башка жан жок экенине көзү жетти. Антсе деле үнүн жанагыдан пас чыгарды: — Сизде адамдын организминде изин калтырбай турган уу бар экен… Дарыгер «ооба» дегендей башын ийкеди. […]

Эрмек Үмөтов: Аманат

АҢГЕМЕ Ал дүйнөдөгү бардык адамдардын мүшкүлүн, кайгы-капасын алла таала өзүнө чогултуп берип салгандай, жанын коёрго жер таппай, он эки канат керилген боз үйдүн төрүндө катар-катар жумшактап салынган мамык төшөк үстүндө чабалактап олтурду. Чынында эле ошончолук көйгөйгө батуунун жөнү бар эле. Жаңы бийлик баарын алды. Опусчулар миңдеген баш мал-келин мындай кой, жадакалса жамынган жууркан-төшөгүнө, чай ичкен чыны-чайнегине чейин эсепке киргизишип, акыры үй-бүлөсү, бала-чакасы менен Оренбургга жер оодаруу боюнча кызыл бийликтин чечимин аткарууга эртең таңга маал жолго чыгууга беш жашик араба да […]