Бахтияр Шаматов: Дөңгөлөк жылдар

<<<<<< Башы Документтерибизди шыпылдата жазып, мөөрүн басты да, эки кагазды колубузга карматты. Бул эмне десек, ушу кагаз менен түз эле жумушка кирише бересиңер деди. Анан иштин шартын, канча айлык алаарыбыздан өйдө шашпай түшүндүрдү. Мен аны угуп отуруп, жумуш ушул жакын эле ортодо болсо керек деп ойлогом, бир маалда жанагы катындын «на работу вас заберут завтра, вертолетом полетите с утра» дегени кулагыма кирип келгенде жүрөгүм болк дей түштү. Менин бул абалымды байкады окшойт «да не переживайте вы, все будет хорошо, за […]

Аскаралы Ражабалиев: Сагыныч кушу

АҢГЕМЕ «Сүйүү — адам жашоосунун маңызы» (Уольт Уитмен) Балалык жомоктуу дүйнөм, анан кичик Зарташ айылында башталган ууз сүйүүм өмүр шеригимдей жүрөгүмдүн бир четинен түнөк таап, жашап кала берди түбөлүк. Сегизинчи класста окучумун. Айылдын орто ченинде болчу менин эркектана пенде экенимди өзүмө сездирген кыздын үйү. Бир жолу апам атама минтти: — Атасы, биякка караңыз.. — И, карадым?… — Кыздуу үйдү аңдымайы эрте башталды го, уулуңуздун, — деген апам күлүп. — О-го, шундайбы? — деген атам да жылмая берип, кызыл буудай өңү […]

Бакуда… 20 жылдан кийин табылган көз айнек

Көрүнбөй кыргыз жатканда, Көтөрүп чыктың асманга. Байкалбай кыргыз жатканда, Бажырай жандың асманда. Аларды тааныйт а бүгүн, Америкада таштар да. Карбалас Бакиров Тээ 1980-жылдардын соңунда Чыке Азербайжандын борбору Бакуга барып, андагы китеп дүкөндөрүнүн биринде окурмандарга кол тамга берип жатып, көз айнегин унутуп кетиптир. Ошол дүкөндүн сатуучусу арадан 20 жыл өткөндөн кийин кыргыз жазуучусу кайрадан Бакуга келгенин телевизордон көрүп, ошончо көп жылдар кастарлап сактап, катып жүргөн көз айнекти жолугушуулардын бирине сыймыктануу менен алып келип бериптир. Ага чын дилинен ыраазы болгон Чыке жаңыдан […]

Евгений Пермяктын алакандай аңгемелеринен

Мурун жана тил жөнүндө Катянын эки көзү, эки кулагы, эки колу, эки буту бар болчу, мурду менен тили эле жалгыздан экен. – Чоң эне, айтсаңыз, – дейт Катя, – эмне үчүн бардыгы экиден, а эмне үчүн мурун менен тил бирден эле? – Йе, кагылайын неберем, – деп жооп берет чоң энеси,– сен көбүрөк көрүп, көбүрөк угуп, көбүрөк иш жасап, көбүрөк басып, анан аз сүйлөп, мурдуңду кереги жок жерге тыга бербесин деп ошондой жараткан. Түшүндүңбү? Шашма бычак Митя таякча жасамакчы болуп, […]