Асыл сөздүн Аманы

Аман Токтогулов кыска өмүр сүрүп, артына ар кыл адабий жанрдагы мурастар калтырып кетти. Ал бала чагынан ыр жазган себептүү ыр кураштыруунун техникасын беш колундай билген, ар кандай ой-пикирди оңой гана ырдык калыптарга чөгөрүп коё алган. Экинчи жактан, Аман эне тилинин сөз байлыгын, сөздөрдүн маанилик жөн-жайын, көркөмдүк жана элестүүлүк күчүн мыкты билген, ыр жазып же которуп жатканда өтө мол тил казынасынан дайыма эң керектүү, орундуу, мукамдуу сөздөрдү тандап, сүйлөм тизмектерине кыт куйгандай кынап коё алган. Демек, ал кыргыз ырынын мыкты устасы […]

Улуу адамдардан учкул сөз

Өзүм кааладымбы, демек болот. Генри Форд Сабак алаар каталарды эрте кетирген адам, артыкчылыкка ээ болот. Уинстон Черчилль Себепсиз эч нерсе болбойт — дүйнөдө болуп жаткан нерселердин бири — сыноо, бири — жазалоо, бирөө — сыйлык, а дагы бири — эскертүү. Вольтер Адам, өз көз карашын өзгөртүү аркылуу гана жашоону өзгөртө алат. Вильям Жеймс Ийгиликке жетем деп жеңилүүгө камдансаңыз, анда эле камданган нерсеңизди аласыз. Флоренс Шин Жашоого эки түрдүү көз караш бар. Биринчиси — дүйнөдө укмуштуу эч нерсе жок. Экинчиси — […]

О’Генри: Барымта тѳлѳмү

АҢГЕМЕ Башында бардыгы ойдогудай сезилген: мен айтып бергиче аярлай тургула. Билл Дрискол экѳѳбүздүн оюбузга барымтага алуу идеясы келгенде, биз түштүктѳ Алабамада болчубуз. Билл кийинчерээк айткандай «бизди жин даарып жүргѳн мезгил экен» кѳрсѳ; бирок биз аны кеч түшүндүк. Ал жакта Саммит аталган жайык жерде шаар бар эле, бирок аталышы кызыктай — Чоку дегенди билдирет. Андагы негизги жашоочулар качандыр бир убакта май шыргыйынын айланасында топтолушкан, кумурскага да зыяны жок, кудайы момун дыйкандар эле. Билл экѳѳбүздѳ болгону 600 долларыбыз бар болчу, Батыш Иллинойсто […]