Элира ТУРДУБАЕВА: Илимий изилдөөлөр электрондук форматка өткөрүлүшү керек

Кыргызстандагы илим чөйрөсү, анын көйгөйлөрү кандай? Анын өнүкпөй жатканынын себептери жана чечүү жолдору кайсылар? Жаш илимпоздор эмнелерге көңүл бурушу керек? Дал ушул суроолорго Борбордук Америка университетинин улук окутуучусу, дүйнөлүк бир катар илимий конференциялардын катышуучусу, коммуникация илими боюнча өлкөдөгү эң алгачкы доктор Элира Турдубаева жооп берди. — Айтсаңыз, бүгүнкү күндө Кыргызстанда илимдин өнүкпөй жаткандыгынын себептери эмнелер? — Менимче, Кыргызстанда илимдин өнүкпөй жаткандыгынын себеби жогорку окуу жайлардын Билим берүү министрлигине, Илимдер Академиясына көз каранды болуусу. Илим жактай тургандар Жогорку аккредитациялык комиссияга гана […]