Куба эл жомогу: Чоёке

Бир айылда ак кол, ак чүч, жеткен чоёке кыз жашачу экен.  Кайсы бир күнү Гавана шаарында жашаган эжеси аны алып кетип, ал жакта бир топко чейин жүрүп келет. Келгенде да көзү-кашын боёнуп, жаңы моданы пайдаланып, таанылгыстай өзгөрүлөт. Өзгөчө баягы кылыктанма чоёкелиги ого бетер күчөп, өзүн тимеле шаардык катары сезип кайтат, мурду баягыдан да көтөрүлө түшкөнү байкалат. Мындай өзгөрүүгө айылдаштары таң калып турганда кыз балтаны көрүп сурайт дейт: — Мына бул эмне деген оокатыңар? — Бул отун жарган балта да, — […]

Динара Бейшеналиева: Картаң аял

АҢГЕМЕ — Эй, эмне отурасың? Эй дейм? — Ы? — Эмне отурасың моло таштай катып? — Билбейм ой, эмнеге отурам. Билсем го, билсем ушул үчүн  отурам деп айтпайт белем. — Таза балээ баскан го,  билбейм дегени эмнеси? Тур, андан көрө  жакшылап бир тамак кыла койчу. — Сен уктап атканда жасап койгом. — Мынча сонунсуң, алып келе кал. — Көк чай демдейимби, кызыл чайбы? — Көк чай демде. — Эме, сен канчага чыктың, ыя? — Айныбачы эй! — Айтсаң, 51ге чыктың […]

Абийрбек АБЫКАЕВ: Тойбойт адам, топурактан башкага

*       *       * Күжүлдөгөн ойлорум күжүлдөгөн, Бозо шактай ачыган челектеги. Аралаган ааламды алпка айлантат, Жөпжөнөкөй бир чалды элеттеги. *       *       * Байлыгымды байпакка катканым жок, Абийиримди акчага сатканым жок. Том-томдогон китепти окусам да Бул дүйнөнүн чындыгын тапаным жок. *       *       * Жөнөйкөлүк алптардын салты экенин Алптар билбейт, билишпейт алп экенин. Алптар анан, алпмын деп төшүн какса, Алптыгы анын билип кой калп экенин. *       *       * Тарыхка да ар дайым тактоо керек, Генийге да кээ бирде мактоо керек. Мактоо деген ушу […]

Өмер Сейфеддин: Бүргөлөр (конкурска №31)

АҢГЕМЕ Сүйүү-мүйүү эмес… Жанагы кокустук дегенибиз, тарыхты жазган, бактылуулукту жараткан, үй-бүлөлөрдү курган, белгисиз зат бар эмеспи? Дал ошол мени Роза Майерге жолуктурду. Жыйырма жашына толуп толо элек кезим. Кичинекей итим Котон менен Измирдин экинчи класстагы мейманканаларынын биринде жашачумун. Бир күнү маңдайымдагы бөлмөгө бакырайган көк көздүү, сары чачтуу француз кызы келди. Кайгырып турганы жүзүнөн көрүнүп турду. Мейманканадагы кызматкерден ким экендигин сурадым. — Парижден бир армян дарыгердин аркасынан келиптир. Дарыгердин үй-бүлөсү кабыл албай кууп жиберген экен. Байкуш эми өлкөсүнө кайтуу үчүн кеме […]

Антон Чехов: Алдын ала көрүлгөн чара

АҢГЕМЕ Жаңы эле чиркөөдөн баш кошушкан жаш үй-бүлө келатышты. – Кана эмесе, Варя, –дейт күйөөсү, – сакалымды болгон күчүң менен жулуп көрчү. – Кайдагы кепти айтпачы! – Жок, жок, байболгур! Өтүнөм сенден! Уялбай эле тутамдап карма. Тартынбай жула бер… – Койчу, анын эмне кереги бар? – Варя, суранам… керек болсо талап кылам! Эгерде мени сүйгөнүң чын болсо, айтканымды аткар… Мына, карма да жул! – Кантип жулам! Жашоодогу эң жакшы көргөн адамымдын сакалын жулуп мага жин тийиптирби… жок, ага менин колум […]

Саясат абийир кризисине кептелдиби? (2-бөлүк)

<<<<<< 1-бөлүк Ж. А.: Сиздер илим-билим, тажрыйба, интеллект боюнча өзүңүздөр жеткен бийиктен, бүтүндөй адамзат тарыхынын алкагында карап, окурманды ошол бийикке колдон тартып атасыздар да. Булар абдан баалуу деп ойлойм. Мен кайра эле сөз учугун биздин саясатка алып келгим бар. Анткени ошол сиздер жеткен бийикке жетиш үчүн да майда баскычтардан өтүш керек эмеспи. Ошол баскычтагы маселелерге карасак дейм. Бүтүндөй мамлекеттин тизгинин колуна кармаган адамдардын акылга сыйбаган иштерине күбө болдук. Бир эле далилди келтирсем, Тарых музейинде картондон жасалган аттын баасы 1 млн […]