Саясый төңкөрүштөрдөн кийинки маданий төңкөрүштүн максаты…

“Маданият төңкөрүшү” жалпы өлкө боюнча 2019-жылдын 24-мартынан 7-апрелине чейин болуп өтөт. Долбоордун миссиясы – келечекте Кыргызстанды дүйнөлүк рынокко алып чыга турган креативдүү экономиканы өнүктүрүү болуп саналат. Биздин өлкөнүн материалдык ресурстарды экспорттоо үчүн мүмкүнчүлүктөрү абдан чектелүү, бирок биз өзүбүздү жогорку кирешелүү болгон интеллектуалдык прордукттар менен тааныта алабыз. Ал үчүн биз өзүбүзгө ишенип, билимибизди жана табышкерлик жөндөмүбүздү өркүндөтүүбүз зарыл. Бул долбоордун өзгөчөлүгү – анын демөөрчүлүрү жана бирдиктүү уюштуруучу борборунун жоктугунда. Бүт долбоор демилгелүү жана активдүү жарандардын аракеттери менен ишке ашат. Негизги максат […]

Якут эл жомогу: Каз менен турна

Бир курдай көл жээгинде жүндөрү түлөгөн семиз каз отурган экен. Күтүүсүздөн турна келип жанына конот. Сезим каздын жанында ыркыйып арык көрүнөт турна. Аны көргөн каз каадалана мыскылдайт: — Атанын кургурум ай-йе, аркайып сөөгүң эле калган го! Жайлы жайлай өзөк жалгадың беле деги… Ошол замат экөө тең көл жээгинде колундагы куралын шыкаалаган мергенчини көрүп калышты. Турна көз ачып жумганча ордунан уча качты. Ал эми көчүгү көйкөлүп май баскан каз болсо канатын каккыча эле мылтыктын “тарс” эткен үнү жаңырып калды. Ошентип күлтүйүп […]

Ги де Мопассан: Коко (конкурска №32)

АҢГЕМЕ Чөлкөмдөгүлөрдүн баарысы Лукастын чарбасын “хутор” деп аташчу. Неге экенин эч ким айта албайт. Ырас, дыйкандарга “хутор” деген сөз байлык жана дөөлөттү түшүндүрчү. Бул чарба чөлкөмдүн эң чоң, эң бай жана эң ыңгайлуу отурукташкан турагы эле. Жапыз жана назик алма бактарды катуу шамалдан коргоо үчүн далдайган бийик беш катар чынар теректер менен курчалган кең короо, жем жана дан сактоочу тосулган имараттар черепица менен тамы жабылып, оттуктан курулган оттуз аттык зыңкыйган атканалар жана кызыл кыштан салынган хан сарайдай үй көз жоосун […]

Аскаралы РАЖАБАЛИЕВ: Айгүл Тоого зыярат

22-март — Кыргыз Эл жазуучусу Мурза Гапаровдун туулган күнүнө карата. (Эссе-эскерүү ) Кыргыз Эл жазуучусу, кара сөздүн каймагын калпыган Мурза Гапаровдун туулган күнү 22-март — ыйык Ноорузга ирегелеш. Жыл сайын дал ушул күнү жазуучунун тар бөлмөсү кыйла «кеңейе түшүп», жубайы Галя жеңемдин дүйүм тамак, ширин татымдарга толгон дасторкону кенен жайылуусу салтка айланып калган. Калемгердин достору Кеңеш Жусупов, Кубатбек Жусубалиев, Сүйөркул Тургунбаев отуруштун көркү эле. Улук агалардын катарында отуруу көп насип эткен мага да. Таланттуу каламгер өз элинин каада-салтын ар качандан […]

Мидиндин байпакка катылган чындыгы

 «Гений качан болбосун өзүнө көңүл бурдура берет». Клод Адриан ГЕЛЬВЕЦИЙ Өз заманын келекелей билген кеменгер талант Кээде таңгаласың Мидинге. Башын тобокелчилдикке байлап койгон калемгер болгонбу ал? Болбосо өз заманында “Баалуу байпак” аттуу сатиралык аңгемесин жазат беле? Аталган аңгемесиндеги көркөм туюнтмалар аркылуу коммунизмди карай өнүгүү жолундабыз деген союздун социалдык турмушун келекелей турган бул чыгармасында ал баалуу байпак аркылуу эмне айткысы келген? Тек гана окурманды күлдүрүш үчүнбү? Жок… Тескерисинче, адабий аллегория аркылуу ал коммунизмди карай дүркүрөп өнүгүп баратабыз деген бүтүндөй сестеманы кебез […]

Кубан МАМБЕТАЛИЕВ: Дороги и министры  Кыргызстана

Беда кыргызов не в известной проблеме «дураки и дороги», а в том, что нет дураков в связке с дорогами,  у нас другая связка — «дороги и министры». Первые  всегда «бедные» (их строят так, чтобы каждый год ремонтировать), а вторые всегда «состоятельные» (им дают финансы всегда так, чтобы каждый год насыщались). Министр транспорта у нас  самый притягательный пост. Частных дорог нет, все государственные (общая длина 36 тысяч километров). И все закрыто. Эксперты анализируют то, что им доступно, показывают плюсы и минусы, […]