Москвада жылдызы жанган акын

“Мен бүгүн”- акын Азамат Омоштун (Төкөрөв) өз окурмандарына тартуулаган жаңы поэтикалык жыйнагынын аталышы. Китепке ат кооздук үчүн тандалбайт, ичинде айтылчу ой уюткусуна ачкыч болсун деп тандалат. “Мен бүгүн” деген куну шаңшуурдай эки сөз “Мен бүгүн киммин?”, “Кайдамын?”, “Эмне кылып жүрөм?”, “Жастыкташ жубайым кайда?”, “Аталап тиземе отуруп, мойнунан жыттаткан балдарым бүгүн кайда?” — деген сыяктуу куюндаган суроолорду жаратат. Мындай кара тумандай чети оюлбаган суроолорду мансабына мас, бейсанаа, кара кекиртек жетекчи сөрөйлөр өзүнө бербесе, бербегендир. А көр турмуштун айынан башка өлкөлөргө жумуш […]

Бекназар Арыкбаев: Топурак (конкурска)

АҢГЕМЕ Убакыт дегениң закымдап учуп турат ээ. Эртең менен эле таңды тоскондой болду эле, эми минтип жаздыкка башын койгон Аманат бүгүнкү күндүн жыйынтыгын чыгарды. Жарытылуу деле иш бүтүрбөптүр. Күндүн өткөнүнө эмнесине кейийт, жылдар деле чууруп өтүп жатпайбы. Жаздык. Жаздык кандай жумшак. А бирок жаздыкка башты койор замат уктап кетсең кана. Бүтпөгөн ойлор, бүтпөгөн санаалар… Аманатты бүдөмүк келечеги бушайман кылып, ойлор тынч койбостон уйкуга кетирбей ооналактатып жатты. Мамлекеттик университетте декан болуп иштегенине жылдар айланып кетиптир. Кызыл дипломду бооруна кысып алып университетке […]