Лев Толстойдун тарбиялык тамсилдери

Маймыл жана буурчак Маймыл бир кочуш буурчак алып келе жаткан. Бир кезде бир буурчак жерге тоголонуп кетти; маймыл аны эңкейип алам деп дагы жыйырма буурчагын түшүрүп алды. Аларды терем деп буурчагынын теңинен көбү дагы чачылды. Жини келген маймыл колунда калган буурчактын баарын чачып жиберип басып кетти. Ит жана ашпозчу Ашпозчу түшкү тамак бышырганга камданды; ит ашкананын алдында аны карап жаткан. Ашпозчу музоо союп, ичеги-карынын итке таштады. Ит тоюп алды да, ойлоп койду: – Ашпозчу мыкты экен. Тамагы аябай даамдуу. Көп […]

Аман Саспаев: Прометей жана Зевс

АҢГЕМЕ Прометей менен уулу кудай Зевстин чатагы жөнүндө, бул күнгө чейин ар кыл сүрөттөлгөн жомоктор тараган. Алардын кайсынысы чындыкка жакыныраак? Мына бул татаал ой жүгүртүүнү талап кылган суроо. Ал эми чындыгында, дүйнөнүн башка бурчтарына да көз жүгүртө келгенде, иштин жай мааниси төмөнкүдөй эле го деген ойго келем. I Деңизге малына кирип токтогон кызыл асканын капталында, тегерегине бадалдар жыш өскөн зор үңкүр турат. Адамдар бул үңкүрдү жакында гана таштап чыгышты. Анын төмөн жагында, катмарланган кумдак жээкке туташкан жашылдык, апай төш аянтча […]

Жек Лондон: Жашоо кумары

АҢГЕМЕ Алар буттарын араң сүйрөп, дарыяны көздөй ылдый түшүп баратышкан, алдындагысы куюлма шагылдан тайгаланып, жыгыла жаздап барып оңолду. Экөө тең чарчап, дармандары калбаптыр, сыягы, ит көрбөгөн азапты көрүшүп, акыры чекелерине жазылган тагдырыларына баш ийип жоошуп калышкандай. Жондорунда көтөргөн оор баштыктары жерге ныгырат. Белдери бүгүлүп, баштарын көтөрө албай жер карап баратышты. Экөөнүн тең асынган мылтыктары жондорунда сороңдойт. — Катылып жаткан октордон жок дегенде экини алып алсак жакшы болмок экен, —деди алардын бири. Анын үнү шыбырап жаткандай араң угулду. Жолдошунун көңүл кош […]

Людмила Молдалиева: «Только Бог имеет право разбудить меня!!!»

(Спектакль «Письма-самолетики») Театральная постановка о детстве, мечтах, жизни и смерти. По мотивам произведений Эрика-Эмманюэля Шмитта «Оскар и Розовая дама» и «Мсье Ибрагим и цветы Корана». Драма в одном действии. Жанр: паллиативная арт-терапия. Поставлен спектакль в Театре юного зрителя им. Б.Кыдыкеевой, при поддержке Фонда «Помогать легко». … Маленький Артур тяжело болен. Он знает, что умирает, но  не понимает, почему никто из взрослых не хочет с ним говорить об этом… никто кроме санитарки больницы – Розы эже, которая знакомит его с Богом. […]