Фетхуллах Гүлен: Калпты калдыр-кулдур шаң коштосо, чындыкты жымжырттык коштойт

Агер баштаган ишиң адегенде уудай ачуу болсо, акыры ал таттуу балга айланат, мына ушунун өзү сөзсүз, чыдамкайлык. *       *       * Чыдамкайлык – бийиктеги адамдын туруктуу абалы. *       *       * Чыдамкайлык менен ийгилик экөө эки башка болсо да, арийне, экөөнү бири биринен ажырагыс эгиз десек болот. *       *       * Чыдамкайлык менен этияттык – көздөгөн тилегиңе жеткире турган жолдун эң мыктысы. *       *       * Бекемдиктен өткөн бийик намыс болбойт! *       *       * Сенин жолуң айныксыз туура кезинде начар адам сага кылчалык да […]