Араб эл жомогу: Акылдуу дарыгер

Иран шахтарынын бири абыдан семирип, салмагы да оорлошуп кеткенден улам ден-соолугунан тынчсыздана баштайт. Шыпаасын издеп, болгон дарыгерлерди чакыртат. Алардан майнап чыкпайт. Шах семире берет. Бир күнү ага акылдуу дарыгер келет. – О шах, мен сизди айыктырам. Бирок сизге кандай дары тандоо керектигин ойлонууга мага үч күн мөөнөт бериң, – дейт. Үч күн өтүп, дарыгер айтат: – О шах! Тагдырың мага анык болуп калды, болгону кырк күндүк өмүрүң бар. Агер мага ишенбесең, мени караңгы капаска каматып коюп жазала. Шах анан дарыгерди […]

Касым Каимов: Кыякчы аюулар

АҢГЕМЕ Карт аюу өлөрүндө артында калган үч жетимине — Чоңколдой, Далдагай жана Маңтагайга керезин айтты: — Силерге калтырар мурасым — жалгыз кыяк. Күү чалууну кичине-кичине билип калдыңар. Силерди чеберчиликке жеткирип өлсөм армансыз болот элем, Кинтейин… Менин көзүм өткөндөн кийин ынтымактуу болгула. Ынтымактуу болсоңор өнөр баарыңарга жетет. Үч баласы «айтканыңды орундатабыз» дешип, бир ооздон убада беришти. Карт аюу балпайып ыйлап отурган өмүр шеригине да насаат айтты: «Менин күйүтүмдү тартканча балдарга этият бол». Жетимчелер жана күйүттүү жесир убадаларына бекем турушту. Үчөө жашына […]

ЖЫЛДЫЗЧА: Ээрчишип келатабыз

ЭССЕ Жай мезгили көркүнө чыгып турган учур. — Арамзаланганың да, жаңы үйүмдү, жаңы үйүмдүн ичин толтурган дүнүйө-мүлкүмдү көрүп кет десем эле келбей келберсийсиң, шукшуңдап өзүм барып сени алып келатам го, үйүмдү биринчи алмаштырганда шыпылдап эле келгенсиң, экинчи жолу алмаштырганда деле жетип келгенсиң, үчүнчү жолу алмаштырганда эле чиренгенсип, мен-менсип калыпсың. Же бир жылда үч жолу үйүн алмаштырды деп жактырбай жатканың окшойт… Дайыма чекитсиз, тыныгуусуз орой сүйлөнгөн курбум мени тилдеп алдыда баратты. Жапыз жана көп кабаттуу үйлөрдү аралап жаңы алган үйүнө бараттык. […]

Карел Чапек: Карт кылмышкердин аңгемеси

— Анын эмнеси бар экен, — деди пан Лидер жазуучу, — ууруну издөө — бул кадимки эле иш, ал эми уурунун өзү тоногон адамды издеши, дайыма эле боло бербейт. Билип койгула, мен дал ошондой абалды башымдан өткөргөм. Жакында эле жаңы аңгемем жарыкка чыккан,— эмнегедир ал жарыялангандан кийин менде бир оор сезим пайда болду. Эй, тууганым, дедим өзүмө, ушул сыяктуу аңгемени бир жерден окубадың беле… Балакет баскырдыкы, бул теманы эми кимисинен  согуп алдым экен? Үч күн бою кежең болуп ооруган койдой […]

Гүлбарчын Боскеева: Бирөөнүн азабынан басынгам, жашырынгам (конкурска)

АБАЙЛАСАК БОЛМОК ЭКЕН Жолуктук бүгүн дагы көпчүлүктө, Сагыныч, кусалыктар ашып турду. Карашып аралыктан көз жүгүртө, Каректер муңайымга батып турду. Сиз төрдө, а мен ооздо, эки жакта, Сыр катып телмиребиз, тиктешебиз. Топурап баары үйүнө кетип жатса, Топ элдин арасынан издешебиз. Табышып колдор колду кыса кармап, Сыр бербей эл көзүнө саламдаштык. Жарыңыз көрсө балким ызаланмак, Анткени сүйөнүшө катар бастык. Көөдөн толгон көп ойлорду бөлүшпөй, Кантмек элек кетүү керек коштошуп. Абайласак болмок экен көрүшпөй, Алдык бүгүн жан дүйнөнү боздотуп. Узадык улам артты карай […]