Куба эл жомогу: Кулоо

Бир киши жатарында дайыма жанындагы жолдошторуна угуза сыйынчу экен: — Жаттым тынч, жаздыгым кенч. Жаттым тынч Атасы, Баласы, ыйык Мария жана башка Колдоочулар менен кошо, Ыйыктар менен бирге, жаттым тынч! Бир күнү ал керебеттен кулап кетип, полго башы томуюп, катуу онтоп, кокуйлап жиберет. — Муну уккан кошунасы айтып турат дейт: — Кантип кулабайсың анан, бүт Кудайлар менен ыйыктарды ушундай кичине керебетке ала жатып атсаң! Которгон Кубанычбек АРКАБАЕВ

Видео: Өспүрүм муундун өксүгү

Ч.Айтматов атындагы мамлекеттик жаштар сыйлыгынын лауреаты, «Ак-Шоола» балдар хорунун жетекчиси, КР Маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Токтогул атындагы Мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Гүлмира Эсенгулова менен маек…

Көкүрөгү караңгы шордууларга тулпарды тааныткан Толубай

Райкан Шүкүрбеков окурмандарга таланттуу драматург, таасын акын, сатирик катары көбүрөк белгилүү. Көп кырдуу талант бир топ аңгемелерди да жазган. Алардан деле жазуучунун башкалардан өзгөчө стилин, кыскалык менен таамайлыкты таба алабыз. Асманга серпилген арман Жазуучу «Толубай сынчы» баянын Өмүраалы аттуу кишиден укканын, ал элге белгилүү сөзмөр, чечен адам болгонун эскерген. Айтылуу сынчы тууралуу аңыз кеп Алыкул Осмоновдун поэмасында, кийин Кубатбек Жусубалиевдин аңгемесинде көркөм сыпатталып, жалпыга белгилүү сюжетке айланды. Белгилүү чыгармаларга чейин Толубай сынчы тууралуу аңыз кепти биринчилерден болуп Райкан Шүкүрбеков көркөм […]

Харуки Мураками: Арам өрдөк

АҢГЕМЕ Кууш бетон тепкичтер менен ылдый түшүп, бийик шыбына карай кургап калган арыкка окшогон кеңири, узун  коридорго туш келдим. Дубалдагы лампочкалар каптаган калың чаңдан майда тор менен курчап койгонсуп араң эле үлбүлдөйт, андан да ар бир үчүнчүсү күйүп кетиптир. Өзүмдүн алаканым араң көрүнөт. Жым-жырт. Караңгы коридордогу жалгыз добуш, резинка таманы бетон полдо кырчылдаган менин кроссовкамдын добушу. Коридор менен эки жүз же үч жүз метрдей баскандай болдум, балким километрдейдир. Эч нерсе ойлонбой, жөн эле келе бердим. Бул коридордо аралык да, убакыт […]

Жапар Саатов: Сатыкка келген сары оору

АҢГЕМЕ Карыбай эттүү тамакты эң жакшы көрө турган. Сосиска, колбаса дегенден көзү кыя өтчү эмес. Кызматтан чыгып, эч ким этибарына албаган бир дүкөнгө кокусунан эле кире калса, мына ошол оюндагынын баары сатылып жатыптыр. Элдин эң арты болуп кезекке турган Какең ары карады, бери карады, деле тааныш бирөө көрүнбөйт. Кезеги да оңой менен келе турган эмес. Мындайда дүкөндүн башчысына чейин жулуңдап кирип барып, өзү иштеген куттуу мекеменин атын сатып, бирдеме алмай анын көптөн берки адаты эле. Анткени, ал эл катары жупуну […]