Музаффар Розиев: Кайрадан тирилген Үркүн аскери (конкурска №1)

(Фантастикалык аңгеме) “21-кылымда Арал деңизинин кургашы менен көп нерсе өзгөрдү. Кургак чөлгө айланган бул деңиздин астынан чыккан туздар шамал менен кошо республикабыздын тоолоруна, тоолорундагы миңдеген жылдардан бери турган мөңгүлөрүнө учуп келип, аларды ээритүүдө… Акыркы жаңылыктар боюнча Кыргызстан жана Кытай мамлекеттеринин ортосундагы тоодо ким экени белгисиз бир адам табылды. Ал адам жөнүндө маалыматтар дагы да толук бериле элек. Берилген кабарларга  караганда, ал  100 жыл мурунку Үркүн учурунда өз элин орус аскерлеринен коргоп жатып жоголгон кыргыз аскери экендиги айтылууда… Аны эң биринчи […]

Араб жомогу: Өзүнө жасаган кыянаттык

Терезе жасаган уста бир күнү жиндиге айтат: – Жиндинин баары терезе талкалайт экен, а бекерпоз сенин негедир кылган ишиң жок. Бар, терезе талкала. Мага иш таап: ошонуң менен пайда келтиресиң. Муну уккан жинди турабы, терезечинин үйүнө барып, чөнтөгүнө шыкап алган таштын баары түгөгүчө, айнектин бирин калтырбай күбүп таштайт. Терезечи камаарабай үйүнө келди, ишти көрдү. Мына, жиндегенин көрүп ал. Жиндиге муштум кесеп калды: – Маа эмне ачууланасың? – деди жинди. – Өзүң айттың го: “Бар, терезе талкала” деп. – Эй, сен […]

Дайырбек Казакбаев: Тамаша

АҢГЕМЕ Жылдын карды жарыла келди. Сартпайдын боз үйү кырманга алынып, үч баш үй-бүлөсүн: өзү, зайыбы, беш жашар баласы Жоомарт болуп небак кырманга көчүрүп келтирилди. Иш күндөн-күнгө кызыды. Кырманчылар бака-шака түшүп, чор баскан күчтүү колдор айры, күрөктү бултактата шилтешип, комбайндан пыр аралашкан буудай түрмөктөлүп сапырылып жатты. Капысынан тиги ак карлуу тоонун чокусунан анча чоң эмес карала булут көтөрүлүп, акырындап ал бүткүл асман бетин каптай баштады. Сартпай күрөгүн көкүрөгүнө таянып, кабагын бүркөп турду: — Карагылачы, бороон келатат. Кырманчылар иштерин токтотушту, ар киши […]

Бейшебай Усубалиев: Кашык

АҢГЕМЕ …а  без  чистого  сердце – полного, правильного  сознания  не будет. (Ф.Достоевский) — Ой,  баягы Макем  жүрөт! – деди  бир   кезде  ала  күү болуп калган  Кадыралы  бакылдап,  капысынан эле.  – Жүрөт,  атасынын  көрү… — Кайсы Маке? – дедим  мен  түшүнө  бербей. — Ой баягычы,  Маматкадырчы,  экөөңөр  бир  орус  кемпирдин  үйүндө  квартирада  чогуу  турбадыңар  беле.  Ошол.  Жүрөт,  атасынын көрү… Бутунда – килтейген  кара өтүк,  үстүндө — килтейген упайке.  Жүрөт.  Нефть  базада   иштейм  дейт.  Мугалимчиликти  таштаган…  – Олуттуу  тарта  түштү. – Туура  […]

Павел Петрович Бажов: Күмүш туяк (конкурска №38)

АҢГЕМЕ  Биздин заводдо Кокованя деп атап койгон бир абышка жашаган. Анын үй-бүлөсү калган эмес, жалгыз жашагандан көрө бир жетим бала багып алууну чечти. Коӊшу-колоӊдорунан сурап көрдү, андайды билбейсиӊерби деп кошуналары айтып калды: – Жакында Глинкада Григорий Потапаевдердин үйүндө балдары жетим калды. Улуу кыздарын приказчик баринге иш кылгандарга тапшырып койду. Алты жаштагы кичүү кызынын эч кимге кереги жок. Ошону киргизип ал. – Кыз бала менен мага оӊтойсуз болор бекен. Эркек бала болсо жакшы болмок. Ага билгенимди үйрөтөр элем. Кыз бала менен […]