Садыбакасова Каныкей: Жүрөк эңсөөсүн тапкан Жамийла (№28 дилбаян)

«Айтматовдун мен окуган чыгармасы» конкурсуна Бүткүл адамзаттык көгөйлүү маселерди көтөрүп, адам жүрөгүндөгү ачыкка чыкпаган ойлорду айтып, талаш-тартыш чыгарууга жем таштап, толгонуп түйшөлүүгө мажбурлаган сүрөткерлер дүйнөдө чанда чыгат. Ч.Айтматов дал ошондой сейрек кездешчү залкар таланттардан. “Жамийла”- Ч.Айтматовдун ак жолтой топ бузар чыгармаларынын алгачкысы, алпештеген ардагы. Турмуштун ар тарабын тайманбай ачып берип, жалтанбас ойлору, көз карашы менен баамга урган. Көөдөнгө батпаган улуу махабатты көкүрөктү жара тээп чыккан не бир кооз күү кайрыктарына салып безеленткен Даниярдын обону, Жамийланын аппак сүйүүсү, адам турмушундагы жакшылык […]

Райымбек кызы Мээрим: “Ак кеме” — менин сүйүктүү чыгармам (№ 27 дилбаян)

“Айтматовдун мен окуган чыгармасы” конкурсуна “Ак кеме ” повести аркылуу улуу жазуучу глобалдуу  экологиялык көйгөйлөрдү  жети жаштан сегизге жаңы караган баланын көзү менен мыкты чеберчиликте бере алган. Табийгаттын өтө  кооз жеринде  жашаган чектелүү гана адамдардын иш аракети менен бүтүндөй глобалдуу экологиялык маселени көтөрдү.  Баланын таятасы айтып берген байыркы жомогу аркылуу касиеттүү Бугу-Эненин тукумунун кырылышы, миңдеген  жылдар бой керип өсүп турган кыргыз сыймыгы болгон карагайлардын  кыйылышы  жаратылышка карата мыкаачылык эмей эмне. Чыңгыз атабыз кыргыз жеринин ар бир ташын, ар бир тал […]

Рыскулова Айзирек: Аалам алпы Айтматов (№26 дилбаян)

“Айтматовдун мен окуган чыгармасы” конкурсуна Мен бүгүн жазуучунун чыгармаларынын бири «Жамийла»повестти жөнүндө сөз баштагым келип турат. Жамийла жөнүндө сөз баштаганда Даниярды көз алдыбызга элестетебиз. Жамийла биринчи Садыкка турмушка чыгат. Бирок, ал өзү каалаган жок «Таш түшкөн жеринде оор” деген сөзгө баш ийип ата-энесинин сөзүнө каршы чыга албай айласыздан турмушка чыгат. Ошо кезде Садык Улуу Атамекендик согушка аттанып кетет. Айылда кайын энеси жана кайын иниси Жамийла болуп күн кечирип баштайт. Күндөрдүн биринде согуш талаасында жаракат алган бир жигит айылда пайда болот. […]

Мурсалиева Бегимай: Өз курагынан эрте жетилген каармандар (№25 дилбаян)

«Айтматовдун мен окуган чыгармасы» Мен бул дил баянымда атактуу Айтматовго жана анын ажайып кооз чыгармасына болгон өзүмдүн ой толгоомду баяндоону чечтим. Айтматов аалам алпы,чыгаан жазуучу,чынар терек. Бул теректин тамырынан туу чокусуна чейин талант менен курчалган жана төгөрөктүн төрт бурчуна таанымал, чыгармалары аң-сезимдин түбүнө жетелей турган сөздөрү Айтматов ааламына чакырып тургандай. Албетте, дүйнөдө миңдеген мыкты адамдар болсо, мен алардын катарына сыймыктануу менен сырдуу калем, сыйкыр сөздүү Айтматов Чыңгызды кошом. Чынгыз Айтматовдун сыйкыр сөздүү чыгармаларынын арасынан эрте жазда ашыга Ак-Сай десанттарын көрүүгө […]

Карагулов Акылбек: Аруулукка чакырган “Ак кеме” (№24 дилбаян)

“Ч. Айтматовдун мен окуган чыгармасы” сынагына Жаз айы… Айлана көрккө бөлөнүп, жан-жаныбарлар жаз көктөмүнө маашырканып турган учур. Кереметтүү кыргыз жери өзгөчө кооздукту кучагына камтып, айлана жашыл көйнөгүн кийип жашарып өзгөчө көрктүү. Үй-бүлөбүз менен чогуу айылга жөнөдүк. Көл бойлото мизилдеген жол менен зуулдап бара жатабыз. Көпкөк асманга түспөл Ысык-Көл ушунчалык көрктүү. Кыргыз болгонума, айрыкча көл өрөөнүндө туулуп калганыма ичимден сыймыктанып, ыраазы болуп келем. Ак мөңгүлүү Ала-Тоонун бермети болгон Ысык-Көл өрөөнү не деген керемет кооз жер. Колдо бар алтындын баркы жок дегендей, […]