Азамат Омош: Шал

АҢГЕМЕ Жашы отузга эми толгон бул жигиттин үмүт оту өчүп бараткан. Жашоонун кызыгы ал үчүн эместей эле. Жүрөгүн өйүгөн бир ой анын мээсин күндөн күнгө кемирип, ал көз көрүнөө эле өлүмгө баш байлап койду. Аны кыйнаган жан дүйнө азабынан куткарчу жалгыз жол өлүм эле. Ооба, өлүм! Өлүп калып гана баарынан кутулмак… Эл катары мектепти бүттү. Окуу жайга тапшырды. Ал жерде беш жылдык өмүрүн коротту. Окуусун бүтүп, кесиби менен иштемек да болду. Бирок айлыктын аздыгы аны миграциянын агымына кошту. Россиянын түндүгүндө […]

Кадырбек Аблабеков: Түш (конкурска №6)

(Үр кызы) Булут каптап ар тараптан, жаткан учур жаан да жаап, Эрте жаздын алгачкы айы, жаткан жерим муздак, сыз. Эки көзүм көктү тиктейт, эмне болуп кетээр деп Мен жаан менен ыйлап кирдим эки карек тушаксыз. Асман бетин чарк-чурк этип бир убакта чагылган Жарып өттү, асман кетти экиге да бөлүнүп. Үр кыздары сырдашууда олтурганын байкадым, Ал асмандын тилигинен аркы дүйнө көрүнүп… Ошол секунд, ошол ирмем, ошол кыздар ичинен Ошол асман тилигинен бир Үр кызы кулады. Ар жактагы көп адамдар кармаганга жетишпей, […]