Армян эл жомогу: Бир тамчы бал

Бир тамчы бал!.. Аны үч жолу айт, төрт жолу кайтала, бирок бир тамчы – аз эле бирдеме! Эч нерсе жок десең да болот. Чындыгында бир тамчы бал деген эмне?.. Кана, угуп койчу… Алыскы бир айылда дүкөнчү жашаптыр. Ал бал сата турган. Ооба, жыты буркураган, янтардай, күнгө чагылышкан, кичинекей тамчысынан так ушул жомок башталган бал. Дүкөнчү  маанайы жарык, көңүлү ачык болуп дүкөнүндө отурду. Күн жаркырап тийип турат, бакта чымчыктар сайрайт, жел согуп, бутактарды кыймылдатат… – Охай! – деди дүкөнчү. Бул: «Ох, […]

Бейшебай Усубалиев: Кыз

АҢГЕМЕ Жигулиде экөө баратты. Бири — алдыда, ал рулду башкарып баратат. Экинчиси — артта, ал алдыдагы кишини улам-улам таңдана карап коёт. Рулдагы — курагы элүүлөргө таяп калган, сары чийкил жадыраган киши. Көбүнчө күлүп сүйлөчү. Бүгүн өзгөрүп кеткендей. Күлүмүш болот, бирок мурункуларына таптакыр окшобойт, Булар капысынан эле жолугуп калышты. Жигит аялдамада турган. Бир маалда көзгө тааныш бир жеңил машина токтоду да, андан бирөө башын чыгарып кыйкыра баштады. Үнүн угары менен тааныды. — Ойлонуп туруп калганыңдан атайы токтодум,— деди тиги. — Кандай […]

Абдыкерим Муратов: Сезимди селт эттирген «Үка»

Мамат Сабыров жаңы чыккан «Үка» аттуу китебинде мурдагы китептериндеги стилдик өзүнчөлүгүн улантып, традициялык индивидуалдуулугун андан ары тереңдетет. Буга чейин адегенде «Жол», андан соң «Балалыктын теректери», “Дублер палван”, “Арзыкан”, “Акыркы сапар” деген жыйнактары удаалаш чыгып, кыргыз прозасына кызыктуу бир автор келгендигин көрсөткөн. «Үка» “чү” дегенде эле тарыхый ретроспекция менен башталып, биз буга чейин «Басмачылар» деп атаган темага башкача өңүттөн көз чаптырат. Ырас, советтик адабият жана көркөм өнөр өткөн кылымдын 18-жылдарынан башталган жана жыйырма жылга жакын созулган большевиктерге жана кызылдарга каршы жергиликтүүлөрдүн, […]

Аман Саспаев: Гефест

АҢГЕМЕ – Алып бергилечи бери, – Гера төрөттөн кийинки кан сөлү аз сүйкүмдүү өңүн суута сүйлөдү. – Көрөйүн да баланы… Ал наристесин көз жүгүртө болсо да бир карап алууну эңсеп жатты. Бирок, алтын чылапчынга салып, жууп-чайкап, жыпар жыттуу май менен майлап жүргөн Артемида, баланы энесине бирден эле көрсөтө койгон жок. Эмне үчүндүр алар унчукпастан, өздөрүнчө көпкө күйпөлөктөштү. Ушул бала боюна бүткөндөн бери Гера ширин кыялдарга бөлөнүп, жарык дүйнөгө наристенин жарк этип батыраак пайда болуусун такатсыз күткөн. Анын үстүнө, башка аялдардан […]

Төрт жазмакер адабий конкурстан чыгарылды!

“Учур адабиятынын жаңы дүбүртү” конкурсунун биринчи айлампасы калыстар курамынын жана уюштуруучулардын чечими менен аталган конкурстун жыйынтыгы жокко чыгарылып, жаштардын чыгармачылык атаандашуусунун мөөнөтүн кайрадан узартуу чечимине токтолгон элек. Арийне, калыстар курамынын мындай чечимине көркөм табитке жооп бербеген чыгармалар арбын түшкөндүгү себеп болгон эле. Ал эми кийинки айлампадагы конкурска келип түшкөн чыгармалардын арасынан колго илинерлик алты автордун калемине таандык чыгармалардын төртөөсү буга чейин “Фейсбук” жана “Одноклассники” – интернет желесинде жарыяланып келгендиги анык болду. Аныгында аталган конкурстун Жобосунда “буга чейин эч жерде жарыяланбаган […]