Санарбек Карымшаков: Стамов «жортуулга» чыкканда[1]…

Кыргыз эл жазуучусу А.Стамовдун «Жортуул» китеби тарыхый темада жазылган повесттерден куралып, роман деп аталып, бир өзөктүү, тарыхый окуялуу сюжеттерге негизделгендиктен жана кызыктуу, көркөмдүүлүгү бийик деңгээлде жазылгандыктан, бир дем менен окулат. Мурда лирикалуу повесттердин чебери катары таанылган автор бул сапар талантынын башкача бир кудурети менен көрүндү — элибиздин тарыхынын мерчемдүү учурларын көркөм талдоого алып, ойчул даанышман катары өткөндүн көйгөйлүү проблемаларын бүгүнкү күндүн да чалкеш турпатына айкалыштыра алгандыгы жазуучулук чеберчилигинин жаңы баскычка көтөрүлгөндүгүнүн ачык далили. Китепти окуганда жөн эле санжыра окуп жаткансып […]

Али Сабахаттин: Ханенде Мелек

АҢГЕМЕ Кофе кайнатчу очокко бараткан жолдогу эшиктин жанында үстүңкү бети шырдак,  этек жагына эски килем төшөлгөн, трибунага окшош керебет бар. Үч кишиден турган саз делегациясы даяр олтургучтарга көзгө көрүнөрлүк деңгээлде отурушат. Араларынан бирөө тургусу келсе бир метрге жакын жерден аттоого туура келет. Мелек мындай учурда кичинекей официант Хамдини жардамга чакырат, бир колу менен анын далысына таянып, бир колу менен этектерин кармап, ичке буттарын төмөндү көздөй шилтейт. Бул убакыт ошол жерде барда олтурган кардарлар үчүн керемет көрүнүш. Эстен танган,  каалоолору күч […]

Кадыркул Өмүркулов: Бурма

АҢГЕМЕ Иңир. Машиналардын, арабалардын издери толгон чаңдуу жол. Жолдун ар тарабында куураган чөптөр. Андан ары ошондой эле көрксүз бозоргон талаа. Атам замандан бери бул кунарсыз бозоргон талаага адамдын колу тийбесе керек. Түлөгөн тайлактай болуп көңүлсүз бозоруп жатат. Мына ошол жалгызсыроонун, көңүлсүздүктүн белгиси окшоп, жолдо эки ат тарткан араба келатты. Арабанын ичинде бош флягалар бири-бирине урунушуп баратты. Арабаны башкарган – Бурма. Гүлдүү жоолугу бүкүрөйгөн ийинин жапкан, өзү уктап бараткансыйт. Аны жаңдап бу жолдун чаңын асманга көтөрө грузовой машина чукул өттү. Араба […]