Ооган эл жомогу: Айлакер түлкү

Түлкү азык издеп, жортуп келе жатканда, бир топ чөөлөргө кезигип калат. Түлкү адегенде чочуп кетти, бирок сыр алдырбай, ызаат кылып: — Сиздерди көргөнүмө кубанычтамын, достор! Кош келипсиздер. Жол болсун, кайдан келип, кайда бара жатасыздар? – деди. Чөөлөрдүн дөбөтү жооп берди: — Санаалаш түлкү доско туш келгенибиге кубанычтабыз. Тиги өзөндүн аркы бетиндеги бамбук токою – биздин мекенибиз. Бирок жагдайыбыз анча эмес,  кийинки үч күндө наар албай, тишке бирдеме илинеби деп өзөндөн өтүп келип турган жайыбыз ушу, — деди. Түлкү унчукпай калды. […]