Карыбек Байбосунов: Сомдун икаясы

Мен – кыргыздын карапайым сомумун. Жарык дүйнөгө тээ жакында эле, эгемендик кыргызга тийген маалда келдим. Дегеле башкалардан озунуп жети айлык кезимде «экстренный выпуск» болуп төрөлбөдүмбү. Антпесем болмок эмес экен: бир аз кечиккенимде, мени кошуна карышкырлар туудурбай туна чөктүрмөк. Муну биле жүргүлө. Оо адегенде «акайчик» деп «кличка» коюшуп, бул валюта сөрөй ара туулду, мал болбойт дешип көзү ачыктангандар оголе көп болду. Анан мен да жөн турбай телчиге баштадым. Тырышып, тарамыш болуп чыктым. Ал кезде бир табакка – бир бөтөлкө, беш киши, […]

Фарук Өзкан: Токоч уурусу (конкурска № №50)

АҢГЕМЕ Ар кандай улуттагы адамдардын бири-бирине карап сүйлөп жаткандагы ызы-чуусу, ары-бери өткөндө дөңгөлөгүнөн чыйылдап үн чыгарган түркүн түстүү чемодандар, улам жаңы рейстерди айтып жаткан кыздын ар тараптан жаңырган жагымдуу үнү, жаңы эле учактан түшүп, сыртка чыгып бараткан адамдар, калдайган  чоң сумкасын көтөрүп бараткан туристтер… Бул жер албетте, сиз билген аэропорт. Ошол аэропортто түн бир оокумда бир аял өзүнүн рейсин күтүп жатты. Бирок самолеттун учуусуна дагы бир топ убакыт бар эле. Ал жердеги кичинекей бир дүкөндөн китеп жана бир таңгак токоч […]