БИЛИП АЛГЫН БӨБӨГҮМ

Айран, сүттүн, кымыздын,
Аты жалпы Ак делет.
Терек, талды, дөөлөттү,
Бириктирсе Бак делет.

♦ ♦ ♦

Кымыз бышат апалар,
Туруп алып заарда.
Эмне делет ал буюм,
Аты окшош шаарга?
(Бишкек)

♦ ♦ ♦

Бири-бирине беттелген,
Бир кишиге эптелген.
Тегерек эки ташка биз,
Айлантып талкан тартабыз.
Эмесе ошол буюмду,
Эмине деп айтабыз?
(Жаргылчак)

♦ ♦ ♦

Ийленген таза териден,
Ун салгыч деп жасалчу.
Сурасаңар бул буюм,
Супара деп аталчу!

♦ ♦ ♦

Борук койдун байкеси,
Билбесеңер ирик делет.
Торпоктордун мурдуна,
Таккан сөйкө чүлүк делет.

♦ ♦ ♦

Төө мурдуна тагылган,
Тегерек нерсе буйла делет.
Үч буту бар очоктор,
Илгертеден тулга делет.

♦ ♦ ♦

Сонун көрүп күзүндө,
Союп жейбиз күндө биз.
Ала чапан кийинген,
Абдан таттуу бир жемиш.
Анда балдар айткыла,
Анын атын тапкыла!
(Дарбыз)

♦ ♦ ♦

Аябай назик ал мөмө,
Абайлап үзүп албасаң.
Канап кетет болбосо,
Катуураак эле кармасаң.
Билчү болсоң билем де,
Билбесеңер бул эмне…?
(Карагат)

♦ ♦ ♦

Бийик тоонун бер жагы,
Билбесеңер бет делет.
Терилерден ипичке,
Тилинген жип көк делет.

♦ ♦ ♦

Чакан идиш жеринен,
Даярдалат териден.
Кымыз куйса баарынан,
Кетпейт такыр даамынан.
(Чанач)

♦ ♦ ♦

Туягына каксын деп,
Аттар үчүн жасалат.
Кана балдар айткыла,
Ал эмне деп аталат?
(Така)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.