Лев Толстой: Үч ууру

ЖОМОК Бир киши шаарга эчкиси менен эшегин сатканы айдап жөнөптүр. Эчкинин мойнуна коңгуроо тагылган. Малдуу кишини көргөн үч уурунун бири шериктерине: — Ээсине билдирбей эчкини уурдаймын, — дейт экен. Анда экинчи ууру: — А мен мужуктун колунан эшекти уурдап алам, — десе, үчүнчүсү: — Анын кыйынчылыгы жок. А мен тигинин бүт кийим-көйнөгүн сыйрып алам, — деп мактанат. Биринчи ууру эчкиге жакындап барат да, анын мойнундагы коңгуроону чечет. Коңгуроону эшектин куйругуна илип, эчкини талаага жетелеп кетет. Малдуу киши бурум жерде айланчыктап […]

Абдиламит Матисаков: Жаннат эне, бешик жана жарты нан

АҢГЕМЕ Билинбей он эки айдын бирине учкашып, отпусканын кезеги да келген экен. Барар жак менен бүтүрөр иштин чети оюлбаса да, айыл менен амандык сурашууну, көз өткөн жерге көңүл улап, келин алган үйгө тилек каалоону ыраак жүрсөк да ыймандын иши дедик. Көздүн жашындай болгон отуз күн а-бу дегиче ортосунан ооп, калааны көздөй шаштырды. Билет кечке рейске алынган. Убакыт бар. Фрунзеге он барып, он келсе болот. Эски адат азгырып, Оштун базарын аралап кеттим. Аяк талыганда, кумар таркаганда Ак Бууранын боюндагы чайханада отурдум. […]

Сенека Луций Аннейдин өлбөс, өчпөс эпиграммалары

Биз, айланабыздан көрүп турган нерсенин бардыгын соргок убакыт соруп жок кылат; Бардыгы чаңга айланат, жашоо кыска. Аккан суулар соолуйт, жээктери тартылып деңиздер тайыздайт,  аскалалар урап, тоо чокулары жешилет. Майда нерселерди айтканда эмне? Асмандан түшкөн кооз көлөкөнү, дүрт этип жанган асмандын өз оту күйгүзүп жок кылат. Ажал баарын жалмайт, анткени өлүм – жаза эмес, ал мыйзам. Мөөнөтү келгенде – бул дүйнө түбөлүккө жок болот. ЭҢ МЫКТЫ ДОСУМА Крисп, сен менин күч-кубатымсың жана түпсүз туңгуюктан сактоочумсуң, Крисп сен чоң аянттын көркүсүң; сен […]

Коу Жундун[1] соттук чечими

Түндүк Соң мамлекетинин борбор көчөлөрүнүн биринде атка минерче кийинген, кабактары салыңкы эки киши күбүрөшө сүйлөшүп турушту: — Император бул ишке көбүрөк көңүл буруп жатат, эгер эртерээк чечим чыгарбасак башыбыз алынат деп корком! — Ооба, кырсыкка кабылбасак болду! — Бул ишти жүргүзүш үчүн Шаңсиден төмөнкү даражадагы атка минер чакырылыптыр деген имиштер жүрүп жатат. — Укканыма караганда анын аты Коу Жун экен, лакап аты Шаңсилик Ко имиш. Коу Жун чын эле Шаңсиден борборго императордун буйругу менен келди. Анын жупуну кийимдери, жагымсыз кебетеси […]