Абдыкерим МУРАТОВ: Жесир калган жеңемдин кошогу (шедевр)

АҢГЕМЕ Биз, майдалар, чоң атам менен бир туугандардын балдарын бүт аба дечүбүз. Анан калса, туугандар анча көп эмеспиз, баарыбыз эски колхоз курулганда эле энчилип берген тамаркаларыбызга ээлик кылып турабыз, андыктан бир үйдүн түтүнү башка үйлөрдү да аралап кетет. Жамандык-жакшылык гана эмес, орозодогу арапалыктарыбыз да, уйубуз тууса кайнаткан ууз ашыбыз да бирге. Тандыр тебелесек да, кийиз кылсак да, оро ачсак да, көмүр түшүрсөк да баарыбыз чогула калабыз. Ошол абаларымдын бири каза болгондугу тууралуу кабарлашканда мен Бишкектен Дубайга жөнөп аткан элем. Айылдагы […]

Сенека Луций Анней: Билимсиздик ишенчээктик менен жеңил ойлуулукка алып барат

Бакыт адамды канчалык бийик көтөрбөсүн, дос күтүүгө болгон муктаждыктан эч качан жогору чыгара алган эмес. *     *     * Унчукпай коюуну билбеген адам, сүйлөп деле жарытпайт. *     *     * Улуу адамдарды эмгек жаратат. *     *     * Көп китеп эмес, жакшы китеп пайдалуу. *     *     * Кылмышкер жазадан качып кутулушу мүмкүн, бирок жаза алуу коркунучунан кутула албайт. *     *     * Өзүңө тийген үлүшкө ыраазы болуп, бирөөнүн бактысына көз артпай жашасаң бактылуу болосуң. Алдыңдагыларга карап, ичиңди күйгүзгүчө, артыңда канча адам бар экенин ойлоп […]