Лев Толстой: Кепе менен кан сарай

ЖОМОК Падыша кан сарай курду да, анын алды жагына бак тикти. Бирок бакка кире бериште иш жүзүндө чакан кепе турчу, анда кедей киши жашаар эле. Падыша бактын кейпин бузбоо үчүн ал өжүрөнү сүрдүрүүнү чечти. Ошол себептүү ал өзүнүн министрин кепени сатып алганы жармач кишиге жиберди. Министр кедейге келди да: — Сен бактылуусуң. Падыша сенин кепеңди сатып алмак болду. Чакан өжүрөң он сомго да турбайт, падыша сага жүз сом бермекчи. Анда мужук: — Жок, мен кепемди жүз сомго да сатпаймын. Министр: […]

Аман Саспаев: Михрихан

АҢГЕМЕ Профессор Маловдон кийинки жарты кылымга жуук убакыт ичинде Каргалыктагы[1]  уйгур тилинин – арийне өтө сезилерлик болбосо да канчалык өзгөрүш жасаганы жөнүндө материал жыйнап изилдөөнү, көптөн бери ойлоп жүрчүмүн. Бактыма жараша аспирантурага кирип бир жыл өткөн соң, 1955-жылы илимдер Академиясынын тил изилдөө филиалы жагынан Кашгариядагы Уйгурлардын тилин изилдөө экспедициясы уюмдаштырылды. Экспедицияга катышуучулар тизмесинде менин фамилиям бар экенин укканымда абдан кубандым. Экспедиция миңдеген чакырым жол басып Кашкар шаарына келди. Ал жерде тажрыйбалар топтоо максатында, убактылуу Бэшгирем деген кыштакта иштеп жаттык. Бул […]