Лев Толстой: Эки соодагер

АҢГЕМЕ Бир жармач соодагер сапарга чыгаарда  сактап турганы өзүнүн темир-терсек мүлкүн бай соодагерге калтырат. Саякаттан кайткан соң, бай соодагерге келип, өзүнүн темир-терсек мүлкүн кайтарып берүүсүн өтүнөт. Бай соодагер бардык темир буюмдарын сатып ийген болчу. Шылтоо табуу үчүн ал минтти: — Сенин темириң күм-жам болду. — Кандайча? — Мен аны буудай сактаган кампага койгом. Анда чычкан деген жайнайт. Алар темириңди түгөлү менен жок кылышты. Темирди кантип кемиргенин өз көзүм менен көрдүм. Эгер ишенбесең, сен да барып текшер. Кедей соодагер талашып-тартышпады. Ал: […]

Кыргыз календарына арналган «Күн санак, ай санак, жыл санак» китеби даярдалды

Кыргыз өкмөтүнө жакын арада ай, күн, жыл календары тууралуу мыйзам долбоорун иштеп чыгуу тапшырмасы берилди. Бул жөнүндө ушул жылдын 20-майында өткөрүлгөн “Улуттук баалуулуктарды сактоо жана өнүктүрүү” илимий-практикалык конференция жыйынтыгында баса белгиленген. Аталган маселе Жогорку Кеңештин Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитет өткөргөн жыйынында көтөрүлүп, атайын жумушчу топ түзүлүп, аткарылган иштер тууралуу маселе 2019-жылдын сентябрь айында Жогорку Кеңештин кароосуна коюлмакчы. Ушуга байланыштуу аракеттер ар тараптан көрүлүп, жакшы саамалыктын жемишин көрөр күн алыс эмес экендиги кубандырды. «Мал […]

Людмила Молдалиева: Айкөл кыргыз — Айкөл Манас

Чувство удивления, восхищения, восторга, гордости вызывает у нас великое эпическое наследие наших предков – начиная от трилогии «Манас», «Семетей», «Сейтек» до эпосов «Эр Төштүк», «Кожожаш», «Олжобай и Кишимжан» и еще более десяти так называемых «малых» кыргызских эпосов, дошедших до нас в устной форме из глубины веков. Наш далекий предок кочевник, не имея письменности, постоянно находясь в состоянии борьбы с другими народами, все же сумел найти выход своей высокой поэтической одаренности и создал сказание эпического жанра. В течении тысячелетия они передавали […]

Абдыганы Эркебаев: Поэзиянын граждандуулугу үчүн

Эскертүү: КРУИАнын Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институту тарабынандаяр далган “Классикалык изилдөөлөр” аттуу китептен алынган макала. Адабий процессти талдоодо, мезгилдерге бөлүштүрүүдө адатта он жылдыктарды негизги чен бирдиги катары карманышат. Мына биз жаңы он жылдыктын, атап айтканда, 80-жылдардын башында жашап жатабыз. Андай болсо ушул жылдардагы кыргыздын жаш поээиясы кандай көрүнөт! Аны кимдер, кандай чыгармалар түзүүдө! Алардын мурдагы, айталы, 60-70-жылдардагы жаш поэзия менен карым-катнаштары, айырмачылык жактары кандай! Акыркы суроо жөн жеринен коюлган жок: 80-жылдардын башталышындагы жаш поэзия түздөн-түз 70-жылдардын, бөтөнчө алардын экинчи […]