Акылман чектен чыккан бардык жорук-жосундан четтей алат.

*     *     *

Элди ээрчитиш үчүн өзүң элден чыкпа.

*     *     *

Өз табиятына таянган көп жашайт. А көзү өтсө да өзү унутулбаган – түбөлүк жашайт.

*     *     *

Акылдуу адамдын көлөкөсү көлөкөдө турса деле жарык. Ал өзү жөнүндө мактанбагандыктан кадыры бийик. Өзүн даңктабагандыктан – даңкы даңк, өзүн көкөлөтпөгөндүктөн көпчүлүктүн арасында улуудай урматтуу.

*     *     *

Акылманды илимдүү, илимдүүнү акылман дегенге болбойт.

*     *     *

Акылман чектен чыккан бардык жорук-жосундан четтей алат.

*     *     *

Башкаларды жеңгендей эле өзүңдү өзүң жеңсең, анык эрсиң.

*     *     *

Баардык илим-билимдин жолун өздөштүргөн адамдын жаны эчбир дартка кабылбайт.

*     *     *

Даанышман акыркы чечимге эч качан барбайт.

*     *     *

Элди сүйүп, эл башкаргысы келген адамдын дайыма колу-жолу бош болсун.

*     *     *

Өзүн өзү олуя санаган өлкө башчысы капталдан кеп-кеңеш айтаар акылдуу бирөө пайда болушун каалабайт. Ал курчоосунда дайыма жымжырт болуп турганда гана өз жанын жай алып жүрөт.

*     *     *

Даанышман падыша башкарган өлкөнүн элине падышанын бар-жогу билинбейт. Акылсыз падыша башкарган өлкөнүн эли падышага жуукур, кошоматчыга айланат. Акылы чолок падыша башкарган өлкөнүн эли падышасынан коркот. Эгерде өлкөнү дөөпүрөс падыша башкарса, эл аны жек көргөнгө чейин жетет.

*     *     *

Мамлекет салган салык элдин чама-чаркынан ашып кеткен күнү элдин карды ач болот.

*     *     *

Өз бийлигинин чегин билбеген төрөдөн өткөн шордуу жок.

*     *     *

Аруулукка жеткен адам жакшы иш жасап өзүн-өзү башкаларга көрсөткүсү келбейт, – анын наркы ошол. Аруулукка жетпеген адам жакшы иш жасоо менен башкаларга өзүн көрсөткүсү келет, – анын эсеби ошол. Аруулукка жеткендер ишти башкалардын көңүлүн буруу үчүн жасабайт. А аруулукка жетпегендер дайыма эл көзүнө көрүнөр иштин артынан убара. Элди сүйгөндөр ишти эл көзүнө көрүнүш үчүн жасабайт. Эл көңүлүн алгысы келгендер жанын сабап жүргөндөй көрүнгүлөрү келет. А элди сүйгөндөр кылар иши, салар кушу жок жүргөндөй көрүнөт.

*     *     *

Өз курагы чегине жеткенин билип, ишмердигин токтоткон адам осолдукка кабылбайт. Ал адам узак жашайт.

*     *     *

Канкорлор менен күчтүүлөр өз ажалынан өлбөйт.

*     *     *

Согуштун арты мүмкүн баарын өз ордуна коёр, бирок акыры бир күн кек жаратат.

*     *     *

Ишти жетер чегине жеткирген адамдын колунан келбей турган эч нерсе жок.

*     *     *

Дао – чексиз; асман менен жер чексиз; алардан соң падыша бийлиги чексиз. Ааламда ушул төртөөнөн ашкан чексиздик жок.

Которгон Олжобай ШАКИР

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.