Абдымиталип Мурзакметов: Ат асмандан дечү эле…

Улутубуздун ар дайым сыймыктанчу «Манас» эпосунда дал ушундай сап кезигет. Бул Манас төрөлгөндө ага аксакалдар ат таба албай, кыйналган учурда чыккан сөз болсо да, бир гана адам атына эмес, жер-суу аталыштарына да тиешелүүбү деген ой кетет. Кандай сапатка ээ экендигин аты эле көрсөтүп турган жерлер ата-бабаларыбыздын бул маселеге жеңил-желпи мамиле кылбагандыгын көрсөтүп турат. Өтүп бара жаткан ушул айдын башында (7-октябрь) «ZАМАН Кыргызстан» гезитине чыккан «Өздүн да, өзгөнүн да шоруна жаралган анклав» деген чакан макаланы окуган соң пайда болгон ойлор колго […]