ЭССЕ

— Кош эми,  алдыңа кетейин,  кудай оң жолуңдан берсин! — деп карыган көзүнөн сымаптай мөлтүрөп, бетиндеги бырыштын изи менен кулап келе жаткан жашын жолдон тосуп алып,  чертип жиберди.

Бул ажайып бир сулуулук эле. Жаштыктагы сулуулулукту карылык ээлегени менен ошол табигый сулуулук дале калыбында… Мени тиктеген аял абдан сулуу эле.  Бул мүнөттөрдө аалам мага кең кулачын кере жайып,  каректин тээ тереңинде катылган кубаныч,  мээрим толгон сүйүүнү январдын таптаза карларынын бүртүктөрүндөй жаап жатты. Асмандан жарышып,  жерди көздөй тоголонгон жаш кар заматта чачтарымды аралап,  ичиркенип жиберди.Түндөп жааган кар дарактардын шактарын ийип,  аппапакай калыбында мемиреп турду. Мына тирүүлүктөгү бакыт дедим. Адамдардын сезиминин аруулугу мына ушул аппак кардай аруу болсо,  жүрөктүн сулуугу,  көңүлдүн улуугу бийик жана таза болмок…

Кадам алдыга шилтенип,  балтырга келген кар жирелип алга карай бара жатты. Тааныш,  көзгө жылуу көрүнгөн элестер артта калып караандары улам алыста калып жатты. Баары артта,  баары алыста калып жатты…

Январдын кары,  январдын суугу,  колоттун аркыраган шамалы, Өзөндүн бууланып муз баскан чоң суусу бейпил шаар аккан суунун дабышы менен тынч Өзөндүн мукам обону сезимдин сересине жетип,  жүрөктүн түпкүрүнө ээ жай бербей азоо аттай жулкунат… Аалам тегиз аппак. Январдын кары,  заматта мурунду кызартып, ичиркентип үшүткөнүнө карабай уучтап-уучтап жеп алгың келет. Кыя өтпөдүм, алаканымды матырып уучтап алдым. Тээ алыстардан тийген күн нуруна чагылышып, айланам жалтырап башкача сулуулукка бөлөнгөндөй. Ооба,  бул башкача сулуулук эле… январдын кышы, январдын кары,  январдын суугу,  январдын ызгаары …

Бакыт деген мына ушул дедим…

Сууктагы сулуулук үшүгөн жүрөгүндүн түпкүрүнөн арылдап чыгып,  жылуу тондун жакасын кыроо кылып үшүткөнүнө карабастан,  ичтен чыккан ысык дем үшүтүүгө чамасы жетпестир…

Тоңсо жүрөгүң,  калса көңүлүң,  бул да бир чоң бакыт…
Эх январдын суугу,  январдын кары, январдын ызгаары…
Бул да болсо сууктагы сулуулук эмей эмне?
Январдын кары,  январдын,  кышы,  январдын ызгаары…

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.