Ислам санаттарынан: Текебердик – белиңе байланган ташка окшош, аны менен сүзө да, уча да албайсың

Чекит – бардык чийиндердин негизи. (Мансур аль-Халладж) Кимдир-бирөө өз акыйкатына жете алса, эч бир ишенимге байланмак эмес. (Ибн Араби) Эмне издегенин билбеген, тапканына да ишенбейт. (Атауллах Искендери) Үрөөн эк, өнүп чыкпаса топурак уялсын. (Нежип Фазыл) Окула турчу эң чоң китеп – адамзат. (Ажы Бекташ) Адамдардын эң төмөнү – өзүн мактагандарга ыраазы болгондор. *      *      * Сураганын бербесең таарынып, капа болуп, сага каарын төккөндөр чыныгы достор эмес. *      *      * Текебердикти көтөрүп жүргөн баштан акыл издеп таппайсың. *      *      * Адамдарга […]

Түмөнбай Колдошов: Баян

АҢГЕМЕ Асманда жылдыз толуп, бири өчсө бири жанып, жымыңдашып турган убак. Айлананын караңгылыгы асмандагы жылдыздар менен жарашып турду. Эртең мененки айдарым желдин жүрүшү менен, жымыңдаган жылдыздар улам бир бирден өчүп суюлуп, караңгылык жарыктыкка алмашып, күн нуру тээ мунарыктаган тоого тийип, эмики сулуулуктун кезеги жарыктыкта дегенсийт. Ал аңгыча чымчыктар чырылдап, кыбыраган жан көбөйүп, боз үйлөрдөн түтүн булап, бетке мал жайылып, жарыктыкты ого бетер сулуулантып, өзүнчө бир табиятка көрк кошуп жиберди. Кечеги тойго келген конокторду тиги ак калпакчан киши ээрчитип той ээсинин […]