Нургүл Тайыр кызы: Мекенчилдик – эне тилибиздин кепилдиги

Кыргыз тили дүйнөдөгү эң байыркы тилдердин бири экени талашсыз. Аны кыргыз окумуштуулары гана эмес, Бартольд, Бернштам, Гумилев, Радлов жана башкалар сабында турган орус, чет элдик окумуштуулар да эбак далилдеп келген. Залкар жазуучу Ч.Айтматов «Ар бир элдин тили – ошол  элдин нечен кылымдык акылынан жаралган кымбат мурасы» — дегени бар. Дегеле кыргыз тили туралуу сөз кылуу – өзүнчө бир көөнөрбөс улуу казынанын босогосун аттоо менен барабар экендигин тарых өзү далилдеп турат. 1925-жыл, 10-11-июндагы РСФСР Кыргыз автономиялуу облусунун Аткаруу комитетинин 2-сессиясынын кезектеги […]

Төлөгөн Касымбековдун «Сынган кылычындагы» уюган ойлор топтому I

Жаш калемгерибиз, таланттуу котормочу карындашыбыз Мээрим Сайдилкановага залкар жазуучубуз Төлөгөн Касымбековдун арбагы ыраазы болсун. Адабият тарыхын изилдеген адистер кылар ишти колго алыптыр эрте жашында. Айтылуу залкар жазуучубуз Т.Касымбековдун «Сынган кылыч» романын сүйүп окубаган, тамшанбай окубаган кыргыз урпагын таппайсың.   Кыргыздын төл сөзү, төл түшүнүгүнө ыңк толгон бул шедевр чыгарманын жаралган-жасатындагы тарыхый-көркөмдүк мазмун өзүнчө бир тең, ичинде көөнөргүс ойлор өзүнчө бир тең. Тек аны терип-тепчип жыйнаган бирди-жарым адабиятчыларыбыз барбы-жокпу – белгисиз. Ал эми дүйнө адабиятынын тарыхында улуу жазуучулардын көркөм дасмияларын аңтарган […]