Лев Толстой: Карышкыр менен жаа

ТАМСИЛ Мергенчи жаа-жебелерин алып, аңчылыккка чыкты. Теке атып алды. Аны ийнине артып, жолго түштү. Жолдо каманды көрдү да, текени таштап, каманды атып, жарадар кылды. Каман аңчыга жулунуп, мергенчини жара тартты да, өзү өлдү. Кандын жытын сезген карышкыр теке менен каман, адам жана анын жаасы жаткан жерге жетип келди. Бөрү сүйүнүп кетип, минтип ойлонду: “Курсагым эми көпкө дейре ток болот. Мен булардын баарын дароо эле сугунуп ийбейм. Бат эле  түгөтүп албаш үчүн аз-аздан жеймин. Биринчи катуурагын мүлжүйм, анан жумшагын, андан соң […]

Бейшебай Усубалиев: Кездешүү (шедевр)

Сүрөт Айып Алакуновдун калемине таандык Өлүм-өмүр аралыгы даңгырап, Тазалыгын, сонундугун карачы! (Алыкул) АҢГЕМЕ Балыкчы калаасындагы бир аялдамада бири-бирин тааныбаган эки чал кездешип калышты. Өтө жөнөкөй, өтө карапайым эки абышка. Кара сакал абышка бой тарткан баласы менен сүйлөшүп олтурган эле. Ал дем алыш күндөрү автобус көп каттабай калаарын айтып, кимдир бирөөгө наалып жаткан. Аңгыча бүкүрөйүп баскан ак сакал чал келип учураша кетти. Алар бири-бирин кайсы жерден көрдүм эле дешкендей таңдана карап калышты. «Кызык,— деди бала өзүнчө,— абышкалар таанышпаса деле учураша беришет. […]

Демократия жөнүндө оң-тетири ойлор

Демократия бар жерде келесоолор да өз добушуна ээ, а диктатура бар жерде – өз башыңа да ээ боло албайсың. Бертран Рассел Орус демократиясы – бул тоюнган чочколордун падышачылыгы. Владимир И.Вернадский Демократия – бул бизди татыктуу камкорлукка алуу үчүн ойлонулуп табылган башкаруучулук. Бернард Шоу Демократия билимсиздердин башкаруусу дегендик, а аристократия – чала сабаттуулардын башкаруусу. Гилберт К. Честертон Ушул таптагы демократиянын бир гана коркунучтуу душманы – берешендигин көрсөткөн жеке басар бийлик. Оскар Уайльд Түбүндө чындык уялаган эл үнү кооптуу. Эсхил Капчыктуулар бирөөнү […]

Илимий анализ: Эгемендүүлүк мезгилиндеги манасчылык өнөр

Кыргыз элин башка улуттардан айырмалап турган жана глобализация мезгилинде өздүк аң-сезимин сактап, элдин эл болуп темир казыктай кармалып турушуна манасчылык өнөр түзмө-түз таасирин тийгизбей койбойт. Элдин тарыхы менен маданияты жана өнөрү тамырлаш болуп турганда, өнөрүнүн өзөктүү мааниси жоголсо, маданиятына жана элдин келечегине зыянын тийгизет. Ошондуктан кыргыз элинин ар тармактуу өнөр ээлеринин кош колдоп, аларга талантынын өнүгүшүнө жана ачылышына чоң жардам берүү кажет. Айрыкча кыргыздын байтүп маданиятын, кылымдарда калыптанган фальсафий дүйнө көрүмүн, жаратылыш таануусун, этика-эстетикалык баалуулуктарын жана кайталангыс каганат башкаруу системасын […]