Еврей эл жомогу: Таш-үндүк

Кызыл кулак еврей каз сатып алмак болот. Кыштакка жөнөйт. Киреше табарына кудуңдап, кыңылдап ырдап барат. Анан эле жолдо семиз үндүк байланып жатканын көрөт. Еврей үндүккө жакындап, ордунан козгосо, былк этпейт. Көтөрөйүн десе – оор. Араң көтөрдү. Көтөрдү да жолуна түштү. Бара берди, бара берди еврей. “Бу эмнеси?” деди. Үндүктүн салмагы да ушунча оор болчубу? Улам узаган сайын салмагы сайдын ташындай оорлоду. Дем алып күч жыйнады. Болбоду. Таштайын дейт, үндүктү көз кыйбайт. Көшөргөн бойдон көтөрүп бара берди, бара берди. Шалдайып калды, […]

Жумагүл Барктабасова: Кайырчы

ЭССЕ Караколдун кан базарына келгем. Эл демейдегидей кыжы-кужу. Баары эле базарга көчүп келгендей. Алганынан сатканы көп бул базарга бир кирип алсаң, алаксып аны карап, муну карап жүрө бересиң. Эки саат жүрүп, эсим оогондо эки пакет толо ар нерселерди көтөрүп базардан чыкчу эшикке жакындадым. Дагы эле “тигини унутупмун, муну сатып албапмын” дейм. Бүгүн эле жашоо бүтүп бараткандай, базар бүгүн акыркы жолу иштеп жаткансып ар нерсени ойлонуп нааразы болуп келатып, демейде тыйын таштап кетчү кайырчынын жанынан өтүп да кетипмин. Базардын оозуна келип, […]

Көчкөн Сактанов: Экинчи раунд

АҢГЕМЕ Рингге чыкканда Фронт толкунданып кетти. Тренер аны куду жаш баладай сылап-сыйпап, бир нече жолу айтылган насаат сөздөрүн кайталап жатты. — Штраф алып калуудан этият бол… жаздым урба, маданияттуу ойно!.. Рингдин бурчундагы жип тосмого жөлөнгөн Фронт бет алдынан жүздөгөн көздөрдү көрдү. Мындай зор аудиторияга, жардаган көздөргө ал көнүп калган эле. — Тү, ата… түк да камырап койбойт! — деди Асанкан. — Өзүнө-өзү ишенет,— деди Омо.— Анын оң колу мыкты иштейт. Өткөн жолку анын беттешүүсүндө болдуңар беле? — Чын, оң колу […]

Аида Эгембердиева: Аялдан гений чыгат экен

Айтылуу алтымышынчы-жетимишинчи жылдардын адабияты жөнүндө сөз кылуу кызык да, жооптуу дагы. “Кызыгы бул – жашоосун бүтүндөй ырга арнаган адабий муун өмүр тагдырында ырдан башка дагы үй, түйшүк, кызмат, үй-бүлө, мүлк, байлык, оокат деген нерселердин бар экенин анча аңдоос албай, ачкабы-токпу, карандай жанып, өздөрүнүн чакан мейкиндигин аалам менен айкалыштыра карап, батыш менен чыгышка бой созо, жарыкка тойбой, кооздук десе дүйнөнү чылк кызыл-тазыл элестеткен фанат болушкан. Көп окуп, көп изденип, көп жазып, которуп, талдап, эң активдүү аталгандар, бир курдай топ, “маңыздар” тобу […]