Абдыкерим Муратов: Арча түбүндөгү айдың кеч

АҢГЕМЕ Машинаны үй астына – дарбазанын түбүнө чейин айдатып келишти. Ичинен экөө түштү да, келген унаасын дароо кетирип, ал жак-бул жакты ууруларча уурдана карап, анан короого киришти. — Апам келди! Апам келди! – Короодо ойноп жүргөн үч жашар кызы апасын биринчи көрүп чуркап барып кучактап калды. Анан берки эки кызы чыкты. Алар да апасын ушунчалык сагынгангабы – кучактап, беттеринен өпкүлөп жатты. — Жакшы болуп келдиңизби? – деди улуу кызы жан-алы калбай апасынын узун чачтарын колуна кармап алып, улам сылагылай. – […]

Менин муң-зарлаш шуркуяларым (толук варианты)

“РухЭш” сайты түптөлгөн күндөн бери жүгүбүздү көтөрүшүп, көркөм адабиятыбыздын салттуу жолун улоого туруктуу кол кабыш кылышып келаткан калемдешибиз, таланттуу акын жана котормочу Назгүл Осмонова Габриэль Гарсиа Маркестин “Менин муң-зарлаш шуркуяларым” аттуу повесттин биротоло колдон чыгарып, жарыялоого бергендегиси. Буга дейре аталган повесттин үзүндүлөрүн жарыялап келсек, эми толук түрүндөгүсү жарыяланмакчы. Арийне, дүйнө адабиятын кыргыз тилдүү окурмандарыбызга жайылтуу жагынан Назгүл Осмонованын котормочулук өнөрү уламдан-улам өсүү жолунда бараткандыгы кубандырат. Аны ушул эмгекке көз жүгүрткөн зирек окурмандарыбыз өз баасын берип туят. Чыгармачылыктын изденүү жолуна түшкөн […]

Олжобай Шакир: Кошоктошкон кош саптар

Кыргызстанда баарысы бар, дурус жер, Туалет гана таппайт байкуш туристтер. ♦ ♦ ♦ Шейх-банкирлер берген үчүн санап пул – Шектүү бизде молдолор көп арапкул. ♦ ♦ ♦ Көйрөңдөнүп кийген суусар тебетей, Көңдөйлөрдү көрсөм жиним келет эй! ♦ ♦ ♦ Таалайыбыз ушубу – тойкана, мечит жайнаган, Тамадалар, таксырлар тотукуштай сайраган. ♦ ♦ ♦ Кемпайбыз биз – кен казган тоосу ууланган, Кемпайбыз биз – кен байлыгы уурдалган. ♦ ♦ ♦ Алкаш болуп жүрүп мурда сапсыйган, Азыр көрсөң, таксыр көбү саксынган. ♦ ♦ […]